Dat er snel veel kan veranderen, heeft een jaar thuiswerken wel duidelijk gemaakt. Je zult moeten wennen aan dit soort grote veranderingen in korte tijd, want exponentiële ontwikkelingen zijn het nieuwe normaal. Het gaat dan om technische, landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze onderwerpen mogen dan ook niet ontbreken in het informatiebeleidsplan. In deze blogserie gaan we dieper op deze onderwerpen in. We starten met een korte verkenning.

Datum
18 mei 2021
Auteur
Dennis van der Valk
Diensten
I&A organisatie op orde
Leestijd
3 min

Technische ontwikkelingen

Technische nieuwigheden zijn er iedere dag. Tot welke trends en veranderingen in ons gedrag die innovaties leiden, is in het begin echter vaak moeilijk in te schatten. Hetzelfde geldt voor de waarde ervan voor de samenleving of je organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is blockchain. Het biedt veel nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld het certificeren van documenten. Maar wanneer is dat nu echt een toegevoegde waarde ten opzichte van de situatie nu? Wat is het beste blockchainplatform? En welke apps en tools heb je nodig om dit voor de gemiddelde medewerker en burger ook te laten werken?

Telkens wanneer ik denk dat ik het snap, komt er weer iets nieuws bij.
Medewerker
Gemeente

Verstandig omgaan met innovatie

Die onzekerheid over trends en de waarde ervan voor je dienstverlening, maakt dat je niet zomaar allerlei grote programma’s op touw wilt zetten. Want je wilt er niet na veel geld en inspanning achter komen dat je op een verkeerd paard hebt gewed. Tegelijkertijd kun je het ook niet veroorloven zo lang de kat uit de boom te kijken, dat burgers, bedrijven en eigen medewerkers je organisatie hopeloos verouderd vinden. De vraag is dus: hoe ga je verstandig om met innovatie?

Nieuwe technieken ontdekken

Een mogelijke oplossing is dat gemeenten meer dan nu verkenningstochten en ontdekkingsreizen organiseren rond nieuwe technieken. Bijvoorbeeld door er in een klein team voor bepaalde taken gewoon mee aan de slag te gaan. Of een eigen lab te creëren om met de nieuwe technieken te experimenteren. Zo leer je in de praktijk wat werkt en wat niet. En je houdt grip op de investeringsrisico’s. Bovendien heb je dan al kennis en ervaring in huis als technieken ineens een grote vlucht nemen.

Landelijke ontwikkelingen

Ook landelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op je organisatie. Denk aan nieuwe kaders, richtlijnen, grassroots, wetgeving en inzichten die continu op je afkomen. Dit kan zijn vanuit de landelijke politiek, vanuit de Nederlandse gemeenten of vanuit allerlei maatschappelijke organisaties. Deze ontwikkelingen dwingen je continu nieuwe accenten in je bestaande taken aan te brengen, de richting ervan te veranderen of zelfs totaal nieuwe opgaven op te pakken.

Dwingende wetgeving

Van al deze ontwikkelingen is nieuwe wetgeving het meest dwingend. Je moet en wilt voldoen aan de wettelijke regels en zult dus je organisatie daar op tijd aan moeten aanpassen. Dat dit een flinke klus is, is een understatement. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet. Of aan bij het grote publiek minder bekende wetten als de Wet open overheid (WOO) en Wet digitale overheid (WDO).

Noodzakelijke initiatieven

Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen die misschien geen vaste invoeringsdata kennen zoals veel wetten, maar die je eigenlijk net zo noodzakelijk snel moet oppakken. Denk aan de vele ontwikkelingen die je onder de noemer digitale dienstverlening kunt samenvatten. Hierbij hoort ook het op een andere manier denken over het organisatorisch verandervermogen van je organisatie.

Ontwikkelingen in de samenleving

Verder is ook de samenleving zelf continu in transitie. Op allerlei vlakken. Kijken we naar ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen, dan zien we onderwerpen als desinformatie, privacyvraagstukken, cybercrime, community-vorming en informatiebubbels hoog op de agenda staan. Als gemeente kun je die ontwikkelingen niet sturen, maar je moet er wel rekening mee houden. Bijvoorbeeld in je dienstverlening en communicatie.

Kansen en hobbels voor gemeenten

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor gemeenten? In deze blogserie belichten we steeds een onderwerp en nemen we jou mee in deze veranderingen:

  1. Application Platform as a Service (aPaaS)
  2. Common Ground
  3. Digitale transformatie
  4. Fakenews en desinformatie

Per onderwerp lees je welke kansen die ontwikkeling je organisatie biedt. Welke inzet dit vraagt van medewerkers en welke moeilijkheden je kunt verwachten.

Meer informatie?

Dennis beantwoordt graag jouw vraag. Ook denkt hij met je mee over hoe je in je informatiebeleidsplan rekening houdt met alle ontwikkelingen.

Consultant
Dennis van der Valk
Verandering is altijd en overal. Hoe mensen en organisaties op verandering kunnen anticiperen? Daar zit mijn passie. Dat is waar ik goed in ben. Ik help organisaties om voorbereid te zijn op continue verandering. Dit begint met het schetsen van een vlijmscherpe visie, het monitoren van ontwikkelingen en te denken in mogelijkheden.
Pagina delen: