Informatiebeleidsplan Gemeente Helmond: Slimmer verbinden

Onder het credo ‘Slimmer verbinden’ heeft Quarant samen met de informatiemanagers van de gemeente Helmond het informatiebeleidsplan opgeleverd.

Van afdelingsgericht naar organisatiegericht

De informatievoorziening van de gemeente Helmond ontwikkelt zich van afdelingsgericht (verticaal) naar steeds meer organisatiegericht (horizontaal). De gemeente Helmond moet steeds meer aansluiten op ketens binnen en buiten de organisatie. De vakafdelingen wisselen informatie uit met de klanten aan de balie van de stadswinkel, via het internet en in samenwerkingsverbanden. Werkprocessen en dossiers dienen slim met elkaar te worden verbonden en digitaal werken wordt daarbij steeds meer een must.

Het informatiebeleid

Bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering richt het informatiebeleid zich primair op de volgende onderwerpen:

  1. Het verbeteren en inrichten van informatievoorzieningen die zowel extern als intern goed samenwerken bevorderen en de uitwisseling van documenten en data mogelijk maken.
  2. Het voortzetten van de inspanningen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en Antwoord fase 4 te implementeren.
  3. Het goed inrichten en implementeren van voorzieningen t.b.v. managementinformatie.
  4. Het verder stimuleren van digitaal en zaakgericht werken.
  5. Het vergroten van de mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken.
  6. Het bieden van een stevig platform waarmee basisgegevens efficiƫnt (her)gebruikt en uitgewisseld kunnen worden. Dit zowel binnen onze gemeente als met partijen daarbuiten.

Ondersteuning door Quarant

Quarant ondersteunde het proces waarbij het informatiebeleidsplan 2013-2016 tot stand kwam.