Implementatie Omgevingswet en DSO? VNG biedt hulp!

Steeds meer basisfunctionaliteiten uit de landelijke voorziening van het DSO zijn beschikbaar. Komend jaar kunnen gemeenten hiermee gaan oefenen. Tegelijkertijd wordt het tijd bepaalde onderdelen van het DSO daadwerkelijk te gaan implementeren. We vroegen Patricia Palmen, adviseur Omgevingswet, en Truus Vernhout, adviseur Omgevingswet en DSO, hoe de VNG gemeenten daarbij ondersteunt.

Nauw overleg met softwareleveranciers

Voor de implementatie van de verschillende onderdelen van het DSO gelden verschillende tijdspaden. Maar een aantal zaken moeten gemeenten op 1 januari 2021 zeker geregeld hebben. Patricia: “Bijvoorbeeld de mogelijkheid om aanvragen en meldingen via het Omgevingsloket te kunnen ontvangen. Hiervoor is nauw overleg met softwareleveranciers nodig. Ga je je huidige systeem aanpassen? Of een nieuw systeem ontwikkelen? Wat is voor gemeenten een verstandige investering binnen het geheel van de Omgevingswet? En wat is realistisch voor 1 januari 2021?”

Processen, dienstverlening en de organisatie

De implementatie van de Omgevingswet en het DSO is echter uitdrukkelijk niet een kwestie van techniek alleen. Patricia: “Het is logisch dat veel aandacht uitgaat naar de software. Maar voor een goede uitvoering van de Omgevingswet zullen organisaties ook hun processen en dienstverlening moeten aanpassen. En meer moeten samenwerken met andere bevoegde gezagen. Dit heeft ook gevolgen voor de organisatie zelf. Er worden andere vaardigheden van medewerkers gevraagd en functies komen wellicht op een andere plaats in de organisatiestructuur.”

Implementatie Omgevingswet: hulpmiddelen VNG

Om gemeenten bij al deze aspecten te begeleiden, biedt de VNG een breed scala aan hulpmiddelen aan. Enkele voorbeelden:

Introductiecursus toepasbare regels

Eén van de hulpmiddelen is een introductiecursus ‘toepasbare regels maken’. Met deze toepasbare regels kunnen burgers en bedrijven straks via een vragenboom zien of ze een plan mogen uitvoeren en of ze daarvoor toestemming moeten vragen. Truus: “Het maken van toepasbare regels is anders dan het schrijven van juridische regels. Het is een nieuwe vaardigheid voor veel gemeenten. Op onze trainingen merken we dat dit veel tijd en energie kost, maar ook dat mensen het leuk vinden om te doen. Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers, met ondersteuning van een softwareleverancier, in de oefenomgeving van het DSO aan de slag. Ze kunnen dan zelf ervaring opdoen met het maken en publiceren van vragenbomen in het DSO-loket.”

Casco omgevingsplan en bibliotheek met voorbeeldregels

Een ander hulpmiddel is het casco omgevingsplan dat gemeenten kunnen downloaden. Truus: “Het is een inhoudsopgave voor een omgevingsplan dat gemeenten in principe als structuur kunnen gebruiken, inclusief een toelichting van welke informatie er in de verschillende hoofdstukken moet komen te staan. Op dit moment werken we aan een bibliotheek met voorbeeldregels van veelvoorkomende activiteiten om dit casco mee te vullen. Gemeenten kunnen die voorbeeldregels overnemen en eventueel aanpassen aan de lokale omstandigheden en regels.”

Ontsluiting voorbeeldmateriaal via DSO
Het is tevens de bedoeling om voor 1 januari 2021 deze bibliotheek met voorbeeldmateriaal te ontsluiten via het DSO, van ‘regels op de kaart’ tot en met de ‘vergunningcheck’. Truus: “Met behulp van een fictieve voorbeeldgemeente (Zeestad) kunnen gemeenten dan zien hoe die regels in het DSO-loket worden gepresenteerd. En ook de XML-bestanden die voor het vullen van het DSO worden gebruikt, stellen we beschikbaar.”

Producten- en dienstencatalogus vol hulpmiddelen

Bovenstaande hulpmiddelen zijn slechts een paar voorbeelden van de vele die de VNG aanbiedt bij de implementatie van de Omgevingswet. Patricia: “Hiermee hoeven gemeenten niet op nul te beginnen. Tot voor kort was er eigenlijk geen goed overzicht van al deze middelen. De Producten- en dienstencatalogus Omgevingswet op de site van VNG brengt daar verandering in. Daar staan alle hulpmiddelen die we hebben. Nu nog als Excelsheet, maar binnenkort met een overzichtelijke presentatie en mogelijkheden om te zoeken op een vergelijkbare manier als in webwinkels.”

Regionale invoeringscoaches Omgevingswet

Naast de genoemde hulpmiddelen komen er regionale invoeringscoaches Omgevingswet. Patricia: “Zij helpen gemeenten bij het vinden van passende hulpmiddelen. En ze kunnen optreden als sparringpartner bij het samenwerken tussen organisaties. Met de Producten- en dienstencatalogus en de invoeringscoaches willen we als VNG gemeenten nog meer stimuleren serieus met de Omgevingswet aan de slag te gaan.”

Meer hulp bij de implementatie Omgevingswet en DSO?

De hele invoering van de Omgevingswet is complex. Er moet veel tegelijkertijd gebeuren op verschillende terreinen binnen uw organisatie. Ook als Quarant organiseren we regelmatig workshops waarin we organisaties helpen zich voor te bereiden op de Omgevingswet en DSO. Wilt u meer weten over deze workshops? Of heeft u andere vragen over de invoering van de Omgevingswet? Neem dan contact op met Han Kuiper: han.kuiper@quarant.nl, 06 241 336 38.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.