Implementatie Informatiebeveiligingsbaseline KING/IBD

Eerder dit jaar heeft de IBD de Strategische en Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten gepubliceerd. Vanaf dat moment worden wekelijks operationele uitwerkingen aan deze baseline toegevoegd. Deze baseline leest niet direct als een spannend jongensboek. Het aansluiten op deze baseline en het vertalen naar de lokale situatie van de samenwerkende gemeenten Ouder-Amstel en Diemen is het traject waarin Quarant een inhoudelijke en coördinerende rol heeft.