Transparant zijn voor burgers. Hoe organiseer ik dat?

Naar een Open Overheid

Voor de burger moet de overheid transparanter worden. Met de Wet open overheid (Woo), die naar verwachting op 1 mei 2022 in werking treedt, wordt hier een stap in gezet door overheden actief informatie openbaar te laten maken voor burgers. Wat is daarvoor nodig?

Cultuurverandering: anders denken over informatie

Invoering betekent veel meer dan alleen technisch iets wijzigen. Om de gewenste transparantie vorm te geven, moet er iets veranderen in het denken over informatie; er wordt een verandering in houding en gedrag beoogd die gedurende meerdere jaren aandacht moet krijgen. De kunst is om al vanaf het moment van creatie de openbaarheid te bevorderen. Kortom, een combinatie van moeten (wet), willen (is de ambitie ‘alleen verplicht’ of ‘echt open’) en kunnen (ontwerp, architectuur, processen) is hierbij nodig. Naast ICT zijn beleid, processen en mensen minstens zo belangrijk.

Meer informatie?

Han beantwoordt graag jouw vraag.

Consultant
Han Kuiper
Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, met als specialisme de Omgevingswet, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.
Pagina delen:

Wij delen onze kennis met jou

WORKSHOP

Workshop: processen optimaliseren en continue verbeteren


De vrij jonge organisatie Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) werkt voor 10 gemeenten. Al deze gemeenten hebben allemaal verschillende werkwijzen, en zo ook de medewerkers van de ODA.