Impactanalyse Omgevingswet voor gemeente Leiden

Quarant maakt voor gemeente Leiden een impactanalyse Omgevingswet op de informatievoorziening.

Datum
26 oktober 2016
Auteur
Han Kuiper
Diensten
Implementatie & adoptie
Leestijd
2 min

De Omgevingswet komt eraan

De huidige wetgeving voor onder meer ruimte, milieu, bouwen en infrastructuur is te complex. Bovendien zijn de regels vaak onnodig knellend, waardoor veel goede initiatieven te weinig kans krijgen. De Omgevingswet (Ow) moet dit veranderen.

Een bundeling van regels uit 26 wetten

De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water uit 26 verschillende wetten. Daarnaast komen er 4 algemene maatregelen van bestuur in de plaats van de circa 117 bestaande. En circa 120 ministeriële regelingen worden samengevoegd tot ongeveer 10.

Gemeente Leiden is al gestart met de voorbereidingen

Voor gemeenten en andere overheden is de invoering van de Omgevingswet een enorme operatie. De gemeente Leiden is daarom dit jaar al gestart met de voorbereidingen en heeft hiervoor een Programmabureau in het leven geroepen. Dit Programmabureau heeft aan Quarant gevraagd een impactanalyse te maken van de gevolgen van de nieuwe wet op de informatievoorziening.

Een impactanalyse Omgevingswet voor de informatievoorziening

Voor de impactanalyse brengen we eerst in kaart welke werkprocessen geraakt worden door de Omgevingswet. Dat zijn er veel. Denk aan vergunningverlening, handhaving, stedelijke ontwikkeling en bestemmingsplannen. Voor al die processen leggen we vast welke gegevens, informatiestromen en applicaties van belang zijn. Daarna bepalen we hoe de werkprocessen er met de nieuwe wet gaan uitzien. Daarbij komen ook de zogenaamde landelijke Informatiehuizen in beeld.

Complex project

Het uitvoeren van de impactanalyse is een complex project. Voor een goede analyse is juridische en vakinhoudelijke kennis nodig in combinatie met kennis van informatiemanagement. De analyse is een extra grote uitdaging omdat het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet helemaal is ingevuld.

De juiste prioriteiten

Onze impactanalyse is in december klaar. De gemeente Leiden weet dan hoe ingrijpend en complex de wijzigingen zijn die ze in de informatievoorziening moet aanbrengen. Met onze analyse kunnen ze bovendien de juiste prioriteiten stellen. En activiteiten inplannen om zich op tijd voor te bereiden.

Meer weten over de Omgevingswet?

Stel je vraag aan Han. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Han Kuiper
Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone leefomgeving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijke doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving weer begrijpelijk, met als specialisme de Omgevingswet, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland.
Pagina delen: