Home / Informatie managen / Informatie en beveiligingsbeleid / Kost Robotic Process Automation (RPA) werkgelegenheid?

Kost Robotic Process Automation (RPA) werkgelegenheid?

Gaat Robotic Process Automation (RPA) werkgelegenheid kosten in onze backoffice organisatie? Deze vraag stelde een Informatieadviseur aan ons. Wim Hoekstra, Consultant bij Quarant, geeft antwoord: voor een individuele medewerker misschien wel, maar op organisatieniveau waarschijnlijk niet. Als een softbot routinematige digitale handelingen uitvoert, krijgt de publieksprofessional meer tijd om complexe producten en diensten te leveren.

Wat is RPA?

Robotic Process Automation (RPA) is het uitvoeren van routinematige (digitale) handelingen door softwarerobots. In fabrieken staan al decennialang robots die zware (routinematige) fysieke arbeid van mensen hebben overgenomen. De komende jaren zullen we zien dat softwarerobots (specifieker ‘gerobotiseerde informatie- en objectherkenningstechnologieën’) ons gaan ondersteunen bij routinematige digitale arbeid.

Softwarerobots

Deze softwarerobots (softbots) vormen een mooie combinatie van technologie, automatisering en robotica. Zij kunnen:

  • menselijke routinematige handelingen imiteren. Ze automatiseren de interacties die een gebruiker uitvoert binnen een applicatie of gegevensbron. Verwacht echter geen menselijk oordeel of analytische interpretatie;
  • ongeacht de herkomst van data gegevensstromen controleren, structureren, verrijken, valideren (classificeren), opslaan, communiceren of verzenden.

Oplossing voor ‘ALT-Tab’ legacy applicaties

RPA is een uitkomst voor organisaties met veel verouderde vakapplicaties (legacy applicaties). Die laten zich moeilijk inpassen in een moderne informatie-architectuur met slimme, op webservices gebaseerde koppelingen. Het gevolg is dat een medewerker bijvoorbeeld op basis van een bericht/document in de ene applicatie gegevens invoert, vervolgens met ALT-Tab naar een andere applicatie gaat om daar ook wat gegevens in te voeren, vervolgens een bestandje wegschrijft naar een fileshare, daarvan wellicht de file-name wijzigt, om vervolgens het proces af te ronden door een bericht te sturen naar weer een ander systeem.

Routinematige data- en taakverwerking

Informatiegedreven robots zijn efficiënt in het uitvoeren van administratieve routinematige data- en taakverwerking. Zeker als er sprake is van achtereenvolgende handelingen in meerdere niet-gekoppelde applicaties is de inzet van RPA snel rendabel. Leveranciers als Kofax Kapow of UiPath hebben voor dat soort situaties bewezen en snel te implementeren oplossingen.

RPA en werkgelegenheid

Inzet van RPA in een backofficeproces kan 40-50% besparing op uren opleveren. Op individueel niveau kan dit nare personele gevolgen hebben. Op organisatieniveau valt de impact waarschijnlijk mee. Dit omdat lokale overheden de komende periode geconfronteerd worden met de volgende ontwikkelingen:

  • De wereld wordt complexer: binnen de lokale overheid zien we dit al jaren terug in een gestage daling van het lbo/mbo-werk en een stijging van het hbo/wo-werk.
  • Vergrijzing: dit biedt mogelijkheden om een eventuele krimp door RPA op te vangen. Maar ook om medewerkers te werven met 21st century skills en het juiste opleidingsniveau.
  • Decentralisatie van rijkstaken gaat door. Het werk neemt toe.

Laat publieksprofessionals hun vak uitoefenen

Het A+O fonds heeft geconstateerd dat veel hbo/wo-geschoolde medewerkers binnen de lokale overheid vinden dat zij te vaak beneden hun niveau moeten werken. Dit gaat dan bijna altijd om routinematige digitale handelingen. Ons advies: laat die taken over aan een softbot. Dan kunnen de publieksprofessionals meer tijd besteden aan datgene waarvoor ze zijn opgeleid: complexe producten/diensten leveren, gecombineerd met een persoonlijke touch.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten!

In onze nieuwsbrief geven wij graag antwoord op vragen van onze lezers. Heeft u een vraag over een belangrijk onderwerp voor lokale overheden? Stel deze dan aan ons via een e-mail naar info@quarant.nl. Vermeld in het onderwerp dat het gaat om een lezersvraag. Als wij uw vraag selecteren, nemen we contact met u op.

Wim Hoekstra
Wim Hoekstra
Ik ben één van de partners van Quarant en werkzaam als Consultant. Dienstverlening verbeteren, meer samenwerken met andere gemeenten en interne werkprocessen stroomlijnen, daar liggen nog genoeg mogelijkheden. Mijn specialisme is het zorgen voor goede informatisering en automatisering. Meer informatie? 06 212 606 38

Aanbevolen berichten

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze diensten? Wij denken graag met u mee.