I-NUP academy maakt gebruik van Quarant kennis

In de eerste module van de i-NUP academy heeft Adrie van Bohemen, als i-Coach, de modules gegevensbeheer, gegevensmanagement en BAG-WOZ behandeld.

Gegevensbeheer en de BAG-WOZ

In de groepen Rotterdam, Bergen op Zoom en Assen is in een dagdeel het onderwerp gegevensbeheer en de BAG-WOZ belicht vanuit het Stelsel van Basisregistraties. Begeleid door Adrie van Bohemen is de groep aan de slag gegaan met een aantal principes om de eigen gegevensstromen in kaart te brengen en de beheers-aspecten te benoemen.

Enthousiast over i-NUP academy

Adrie is erg enthousiast over de i-NUP academy, de manier waarop hij zijn kennis kan delen en de resultaten. De deelnemers waarderen dit ook en hebben in de evaluatie Adrie hoge cijfers gegeven. Quarant levert kennis en ervaring aan gemeenten om de rol informatiemanagement te verstevigen.