Hoe zorg ik ervoor dat mijn teamleden zich meer betrokken voelen bij een project?

U bent projectleider en werkt hard om de afgesproken doelen te halen. Helaas merkt u erg weinig betrokkenheid vanuit uw team. Soms lijkt het zelfs of u zich als enige verantwoordelijk voelt voor de resultaten. Hierdoor is het lastig om van het project een succes te maken. Wat nu? We kregen deze vraag van een projectleider bij een grote gemeente.

Omstandigheden creëren

Als u betrokkenheid van uw teamleden mist, is de kans groot dat ze het project vooral zien als iets van u. Ze voelen zich er in ieder geval geen eigenaar van, anders zouden ze zich er wel meer voor inzetten. Dat wilt u dus graag veranderen. Belangrijk daarbij is u te realiseren dat u anderen niet kunt dwingen iets te voelen. U kunt wel de omstandigheden zo maken dat uw teamleden de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen. En die teamleden die van die ruimte gebruikmaken stimuleren daarmee door te gaan.

Informeren vanaf de start

Het is cruciaal uw collega’s vanaf het allereerste begin van een project erbij te betrekken. Laat ze weten dat er iets gaat gebeuren. Neem ze mee in het proces van bewustwording. Als uw collega’s niet weten wat er gaat veranderen of hoe dat moet gaan gebeuren, wordt het moeilijk voor ze om zich betrokken te voelen. Leg de beoogde verandering dan ook goed en herhaaldelijk uit. Beter te vaak uitleggen dan te weinig.

Verwachtingen managen

Laat verder zo vroeg mogelijk in het project weten wat u van iemand verwacht. Het liefst aan alle teamleden persoonlijk. Verwacht u input? Verwacht u eigenaarschap? Verantwoordelijkheid? Of een proactieve houding? Leg aan iedereen uit welke rol hij of zij heeft in het traject. Dit schept duidelijkheid voor iedereen. Of vraag aan uw teamleden welke rol ze graag zouden vervullen. Als u die rol voor ze kunt regelen, kunt u zeker rekenen op gemotiveerde teamleden.

Belangrijke beslissingen samen nemen

Voorkom dat uw collega’s denken dat alles voor ze besloten is en dat ze zelf niets meer te zeggen hebben. Neem belangrijke keuzes tijdens het project dus niet zomaar, maar leg ze aan uw collega’s voor. Hierdoor geeft u uw teamleden verantwoordelijkheid en worden ze meer betrokken bij het project. Dat zorgt voor veel positieve energie. Daarnaast is het hierdoor voor iedereen gemakkelijker te begrijpen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Dit maakt het gemakkelijker veranderingen te accepteren.

Positief tijdens de uitvoering

Wanneer iedereen de veranderingen begrijpt en snapt wat er gaat gebeuren, volgt de uitvoering. Dit is de fase waarin u van uw teamleden verwacht dat ze zich gaan inspannen om resultaten te halen. Als u ziet dat uw collega’s hun best doen het project te laten slagen, weet u dat ze zich er mede-eigenaar van voelen. Stimuleer als projectleider die positieve houding. Dat is erg belangrijk, omdat niet alles in één keer soepel zal gaan.

Van teamlid tot ambassadeur

Houd er rekening mee dat als het project is afgerond, dit in de regel niet betekent dat het werk af is. Zeker bij veranderingen is het belangrijk dat nieuwe werkwijzen echt routine worden. Wanneer u ziet dat bepaalde teamleden zich een nieuwe werkwijze eerder eigen hebben gemaakt dat hun collega’s, kunt u ze stimuleren als ambassadeur op te treden naar de anderen. Daarnaast staat de wereld niet stil. De kans is dus groot dat de volgende verandering alweer voor de deur staat. Het enthousiasme daarvoor zal een stuk groter zijn, als u met zijn allen eerder succesvol veranderingen heeft doorgevoerd.

Heeft u ook een vraag? Laat het ons weten!

In onze nieuwsbrief geven wij graag antwoord op vragen van onze lezers. Heeft u een vraag over een belangrijk onderwerp voor lokale overheden? Stel deze dan aan ons via een e-mail naar info@quarant.nl. Vermeld in het onderwerp dat het gaat om een lezersvraag. Als wij uw vraag selecteren, nemen we contact met u op.

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.