Hoe overbruggen we de kloof tussen ICT en de rest van de organisatie?

Veel gemeentelijke organisaties zien ICT weliswaar als iets noodzakelijks, maar vooral ook als iets dat veel geld kost. Omgekeerd vinden veel I&A-medewerkers dat de organisatie veel kansen laat liggen om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. We kregen de vraag van een adviseur informatiemanagement of, en zo ja hoe, deze kloof is te overbruggen.

De kloof tussen vakafdelingen en ICT

De kloof tussen vakafdelingen en ICT is waarschijnlijk voor veel medewerkers herkenbaar en leidt te vaak tot frustraties. Medewerkers bij de afdeling informatisering zien door technische ontwikkelingen nieuwe manieren ontstaan om slimmer te werken. In hun ogen neemt de rest van de organisatie de ideeën die ze hebben onvoldoende serieus. Vakafdelingen zijn volgens hen vaak te druk en nemen onvoldoende de tijd om met verbeteringen aan de slag te gaan.

ICT louter ter ondersteuning of ook als aanjager?

Bovenstaande voorbeelden geven eigenlijk ook de oorzaak van de kloof al goed weer. Er bestaat een verschil in het beeld wat de afdeling I&A voor de gemeente kan betekenen. Is de afdeling er vooral om de vakafdelingen te volgen in hun ontwikkeling en deze met technische middelen te ondersteunen? Of kunnen ICT-medewerkers ook een aanjager zijn als het gaat om slimmer werken en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven?

Een gezamenlijke visie op de gemeentelijke dienstverlening

De eerste stap om de kloof te dichten is een organisatiebrede visie en koers te ontwikkelen over de dienstverlening van de gemeente. De centrale vragen daarbij zijn welke dienstverlening de burgers en bedrijven in uw gemeente verwachten en in hoeverre de organisatie daaraan kan en wil voldoen. Wilt u bijvoorbeeld graag de mogelijkheden van nieuwe communicatiekanalen ontdekken? Werken medewerkers steeds vaker in de wijken, buiten het centrale gemeentehuis? Of gaat u liever nog wat langer door op de vertrouwde weg en wacht u bij voorkeur met nieuwe technieken en werkwijzen tot deze zich op andere plaatsen ruimschoots hebben bewezen?

De kansen dankzij ICT

Om over die ontwikkeling van de dienstverlening de komende jaren na te denken, is het uiteraard nodig dat het bestuur, directie en managers een goed beeld hebben van de mogelijkheden van ICT. En van de risico’s die investeringen, of juist het achterwege laten ervan, met zich meebrengen. Anders gezegd in het traject om de koers en visie voor de dienstverlening te bepalen moeten de informatiseringskansen duidelijk zijn. Net als de risico’s wanneer de organisatie besluit die kansen voorlopig even aan zich voorbij te laten gaan.

Wat is de rol van ICT?

Uiteindelijk is het aan de organisatie om de ambities voor de kwaliteit van de dienstverlening vast te stellen. Uit die ambities volgen dan de doelstellingen voor ICT. Want in de regel geldt hoe hoger de dienstverleningsambities, hoe groter de rol van ICT. Op basis hiervan weet u of ICT voor uw organisatie op de eerste plaats een kostenpost, smeermiddel of katalysator is. En of van de ICT-medewerkers wel of niet een aanjagende rol wordt verwacht.

Meer informatie?

Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de rol van ICT in uw organisatie en het dichten van de kloof met vakafdelingen? Neem dan contact op met Herman Hogendoorn.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.