Het bulldozereffect bij gemeenten

Rijd niet ‘blind’ door. Beheers de doorontwikkeling van je informatievoorziening!

Datum
18 januari 2023
Auteur
Wim Hoekstra
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
3 min

Een bulldozer is een machtige machine als je een stuk grond wilt egaliseren. Maar je kunt er niet non-stop mee blijven doorrijden. Want zo’n bulldozer schuift steeds wat meer grond voor zich uit. Als die berg grond te groot wordt, loopt zelfs de meest krachtige bulldozer vast. Dit bulldozereffect zien we overal om ons heen. Van de jeugdzorg tot huisvesting. En van de asielopvang tot de rechtspraak. Op deze, en nog heel veel andere, terreinen lijken we in dit land piepend en krakend tot stilstand te komen.

De paradox van overvloed en schaarste

Ook gemeenten merken het bulldozereffect. Zo is de inwerkingtreding van een aantal belangrijke wetten (Wembv, Omgevingswet) opnieuw vooruit geschoven. En intern verlopen ook allerlei andere implementatietrajecten steeds moeizamer. Bijna altijd is een haperende doorontwikkeling van de informatievoorziening een belangrijke oorzaak van die vertragingen. Want juist op dat vlak hebben we met een grote paradox te maken: we leven in een tijd van overvloed (er kan technisch steeds meer), maar dat leidt tot nieuwe vormen van schaarste (bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt voor goede ICT’ers).

Trek de haperende informatievoorziening weer vlot

Anders gezegd: een haperende doorontwikkeling van de informatievoorziening is steeds vaker de berg grond die gemeentelijke innovaties laat vastlopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat de informatiseringscomponent cruciaal is voor bijna alle veranderingen waarmee lokale overheden de komende tijd te maken krijgen. Kijk alleen maar eens naar de vele wetswijzigingen die er op dat gebied aankomen. Hoe zorg je als gemeente nu dat je die berg grond verkleint? Daar heb je drie instrumenten voor:

  • Reguleren – spelregels afspreken en handhaven door je ambities te beschrijven in een i-visie en i-beleid.
  • Beperken – stoppen met stapelen van te veel initiatieven en projecten.
  • Stimuleren – je schaarse budgetruimte toewijzen aan initiatieven die je visie en strategie het meest ondersteunen.

Vol gas het nieuwe jaar in

Blijf dus niet ‘blind’ doorrijden, maar neem heel even gas terug om je ambities opnieuw vast te stellen en in een helder informatiebeleidsplan op te schrijven. Geef die ambities en i-visie vervolgens handen en voeten door er een sourcingstrategie aan te koppelen die rekening houdt met de paradox van overvloed en schaarste. Daardoor bieden ICT-diensten van gespecialiseerde marktpartijen je vaak meer en snellere innovatiemogelijkheden dan wanneer je dit zelf in huis regelt. Door je ambities en i-visie te actualiseren creëer je voor jezelf ook de basis om de juiste prioriteiten te stellen. En om beslissingen te nemen op basis van het organisatiebrede belang in plaats van het belang van een bepaalde afdeling alleen. Vervolgens kun je weer vol gas het nieuwe jaar in.

Meer informatie?

Stel je vraag aan Wim. Hij denkt graag met je mee. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Wim Hoekstra
Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Pagina delen: