Heeft u de Petitie voor een minister van ICT al ondertekend?

De roep om een minister van ICT dateert al van het midden van de jaren tachtig en komt en gaat. De ICT-industrie lobbyt er al jaren flink voor. ICT speelde ook een belangrijke rol in de ideeën van Pim Fortuyn en kwam daardoor ook voor in het gedachtegoed van de LPF. Ook nu vernemen we (weer) een oproep tot de benoeming van een minister van ICT. Een groep ICT-professionals heeft een petitie in het leven geroepen voor zo’n minister. En ook onze Digicommissaris Bas Eenhoorn haalde recentelijk de krant met zijn oproep dat ‘’het Kabinet een minister van ICT nodig heeft’’.

Belangrijke vraag: wat gaat zo’n minister van ICT straks doen?

  • Voorkomen dat grote (Rijks!) ICT-projecten mislukken (commissie Elias)? Dit kan beter opgelost worden door te zorgen voor professionalisering van zowel het projectmanagement als het opdrachtgeverschap. En door te voorkomen dat de scope van projecten tussentijds verschuift. Daar hoeft geen minister voor benoemd te worden.
  • Belangen behartigen van het ICT-bedrijfsleven in binnen en buitenland? Dit is vooral een taak voor EZ lijkt me. Verder kunnen startups misschien wel wat hulp en stimulering gebruiken, maar mag je van de grote ICT-bedrijven verwachten dat ze prima in staat zijn zichzelf te vertegenwoordigen.
  • Gaat de minister van ICT wellicht zorgen voor meer digitale innovatie? Daar twijfel ik sterk aan. Hebben we ergens voorbeelden gezien waarin het de overheid is gelukt om in een sector ‘top down’ innovatie te stimuleren? Ik ken ze niet.
  • Of gaat de minister gemeenten uit de zogenaamde wurggreep van Pink en Centric helpen? Dat lijkt me geen goede zaak. Het is beter dat gemeenten zelf zorgen voor sterker opdrachtgeverschap.

Het stroomlijnen van de totale overheidsinformatievoorziening is een werkterrein dat wat mij betreft wel meer aandacht en geld vanuit het Rijk kan gebruiken. Eenhoorn denkt daarbij aan een minister met crossdepartementale bevoegdheden en een serieus budget van zo’n € 800 miljoen per jaar.

Government Digital Service

Maar waarom beginnen we niet gewoon zoals de Britten het doen. Cameron richtte het Government Digital Service (GDS) Cabinet Office op, met het mandaat om digitale diensten en informatieverstrekking te vereenvoudigen en te versnellen. GDS werkt daarnaast met publieke en private sectoren samen om digitale vaardigheden van de bevolking te verbeteren (wat ook weer de kansen op werk verhoogt van deze doelgroep). GDS beschikt over een eigen budget, maar wordt niet geleid door een minister. GDS is vooral erg succesvol.

Uitbouwen organisatie Digicommissaris?

Mijn advies: bouw de organisatie van de Digicommissaris uit, voorzie zijn organisatie van meer bevoegdheden en een serieus budget (om ook gemeenten te verleiden grotere stappen te zetten richting digitaliseren van de dienstverlening en werkprocessen) en gun die constructie enkele jaren. Dat zou zo maar eens een succes kunnen worden.