GGI-Veilig: verhoog de digitale weerbaarheid van uw organisatie

Bijna iedere week lezen we dat er weer een datalek is bij de overheid of dat een informatievoorziening op een verkeerde manier wordt gebruikt. Dat kan en mag niet gebeuren. Burgers en bedrijven hebben recht op een betrouwbare overheid die zorgvuldig omgaat met hun gegevens. GGI-Veilig van VNG Realisatie helpt lokale overheden hun digitale weerbaarheid te vergroten.

Samenwerken aan een veilige digitale dienstverlening

GGI-Veilig biedt gemeenten een samenhangend pakket producten en diensten om informatie veilig op te slaan en gegevens veilig met ketenpartners uit te wisselen. Daarnaast biedt GGI-Veilig voorzieningen om informatiestromen te monitoren. Hiermee kunt u tijdig ingrijpen bij misbruik en elkaar eventueel ook waarschuwen bij incidenten. Doordat deze producten en diensten collectief worden verworven, zijn de kosten voor de aanbesteding en het gebruik ervan lager dan wanneer u dit allemaal zelf moet regelen.

Producten en diensten van GGI-Veilig

Al 333 gemeenten en andere overheden hebben zich aangesloten bij GGI-Veilig. Als u meedoet mag u zelf bepalen welke producten en diensten u afneemt. Voor de aanbesteding heeft GGI-Veilig een verdeling in drie percelen gemaakt:

  1. managed SIEM/SOC-dienstverlening
  2. aanvullende security product/dienstverlening
  3. security expertise services

Meer informatie over de producten en diensten waaruit de percelen bestaan, vindt u op de website van VNG Realisatie over GGI-Veilig.

Digitale volwassenheid organisatie

Informatiebeveiliging is echter niet alleen een kwestie van het aanschaffen van wat producten en diensten. Minimaal net zo belangrijk is dat uw organisatie digitaal volwassen is. Voor het gebruik van de SIEM/SOC-dienstverlening stelt GGI-Veilig zelfs voorwaarden aan de digitale volwassenheid van uw organisatie. Hiervoor heeft VNG Realisatie het ‘GGI-VeiligVolwassenheidsmodel Digitale Weerbaarheid’ (GGI-Veilig-VDW) opgesteld.

Vergeet uw medewerkers niet!

Verder is het belangrijk dat uw medewerkers op individueel niveau voldoende digitaal vaardig zijn en alert zijn op de digitale veiligheidsrisico’s. Een niet goed afgesloten beeldscherm, een medewerker die uit nieuwsgierigheid toch op die ene bijlage bij dat vreemde mailtje klikt, een op een verkeerde plek opgeslagen bestand; een datalek is zo een feit. Daarom is het belangrijk dat u informatieveiligheid continu onder de aandacht brengt. En dat u medewerkers die dat nodig hebben, trainingen aanbiedt om hun digitale vaardigheden te vergroten.

Wacht niet tot na de zomer

De producten en diensten van GGI-Veilig zijn waarschijnlijk vanaf zomer 2019 beschikbaar. Ons advies is niet zo lang te wachten en nu al de eerste stappen te zetten om de digitale weerbaarheid van uw organisatie te vergroten. Begin met uw huidige niveau van digitale weerbaarheid in kaart te brengen. We helpen u daar graag bij. Om de digitale volwassenheid van uw organisatie te bepalen, gebruiken we het model van VNG Realisatie. Voor het meten van de digitale vaardigheid van medewerkers, hebben we een eigen aanpak en eigen middelen ontwikkeld.

Gericht verbeteren

De resultaten van beide metingen gebruiken we om samen met u een gericht plan op te stellen om de digitale weerbaarheid van uw organisatie te verbeteren. ‘Gericht’ is het kernwoord hierbij. Verbeterplannen, nieuwe software, trainingen, workshops en dergelijke zijn alleen effectief als ze aansluiten bij uw huidige situatie en het niveau van medewerkers. Dit geldt uiteraard ook voor de producten en diensten die u straks afneemt via GGI-Veilig. Op basis van onze metingen adviseren we u over de geschikte voorzieningen en we helpen u bij de implementatie ervan.

Onderdeel HRM-cyclus

Bij onze aanpak hoort ook dat we u helpen het hele proces – van verbeteren en monitoren van de digitale weerbaarheid van uw organisatie en digitale vaardigheden van medewerkers – onderdeel te maken van uw HRM-cyclus. Op die manier blijven uw organisatie en medewerkers continu meegroeien met de snelle toename aan technische mogelijkheden en veranderingen in de maatschappij. Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen of Han Kuiper.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.