Gemeente Roosendaal laat pré-inspectie BAG uitvoeren door Quarant

Ook de gemeente Roosendaal heeft Quarant gevraagd om de BAG pré-inspectie uit te voeren.

Goede voorbereiding op echte inspectie

Roosendaal wil zich goed voorbereiden op de echte inspectie en door de pré-inspectie uit te voeren krijgt men een goed beeld van de stand van zaken. In de pré-inspectie worden alle zaken die ook bij de inspectie aan bod komen doorgenomen. Ook wordt er gekeken naar de tijdigheid, juistheid en kwaliteit van registratie en documenten. In een aantal gesprekken wordt het proces, het handboek en evt aanwezige  logboek besproken. Het resultaat is een rapportage en adviezen waarmee de gemeente zich kan voorbereiden op de BAG inspectie.

Meer informatie

Voor meer info over onze BAG pré -inspectie kunt u contact opnemen met Adrie van Bohemen 06 533 714 87 of adrie.van.bohemen@quarant.nl