Gemeente Helmond en advies over Gegevensbeheer

De gemeente Helmond, team GEO, heeft Quarant gevraagd om te ondersteunen bij het formuleren van een advies over de nieuwe gewenste omgeving voor het Gegevensbeheer.

Gegevensbeheer en generieke toepassingen

De gemeente Helmond heeft al in 2008 een heldere visie geformuleerd over gegevensbeheer en het gebruik van generieke toepassingen. Na enkele jaren van experimenteren en mede-ontwikkelen met leveranciers, is nu het moment gekomen om een bij de organisatiedoelstellingen en de gekozen architectuur passende oplossing te selecteren.

Dimpact

Helmond is een deelnemer in het Dimpact samenwerkingsverband en zoekt dan ook een leverancier die kan aansluiten bij de daar beschikbare systemen. Voor de gemeente Helmond is dit ook de kans om de beheersorganisatie opnieuw in te richten en stappen te zetten om objectgericht beheer in te voeren.