Financiering Omgevingswet: kijk over de schutting

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de financiƫn bij gemeenten. Dit geldt niet alleen voor de implementatie. Ook de inkomsten en uitgaven bij de uitvoering veranderen voor een deel. Hoe bereid je je daar als gemeente op voor?

Minder leges, meer toezicht

Lagere inkomsten of kosten die ontstaan of toenemen vanwege de Omgevingswet zijn:

  • Minder leges, want het aantal vergunningplichtige situaties neemt af.
  • Meer toezicht en handhaving.
  • Kosten voor het implementeren en onderhouden van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Kijk over de schutting

De toenemende kosten en lagere opbrengsten kunnen gemeenten voor een deel opvangen als ze afdelingen over hun eigen schutting laten kijken. Concreet betekent dit dat bij de implementatie van de Omgevingswet niet alleen de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening en Toezicht moeten worden betrokken, maar bijvoorbeeld ook de afdeling Belastingen.

Afdeling Belastingen

Er is een aantal redenen om de afdeling Belastingen vroegtijdig bij de implementatie van de Omgevingswet te betrekken. De eerste reden is dat het aantal vergunningen weliswaar afneemt, maar dat door de ruimere werkingssfeer van de wet het aantal mogelijke situaties voor leges toeneemt. De tweede reden is het gedeelde belang van de verschillende afdelingen als het gaat om kennis en informatie over objecten.

Samen informatie verzamelen

De BAG is cruciaal voor bijvoorbeeld vergunningverlening en handhaving. Voor de gemeentebelastingen is onder andere de WOZ-waarde belangrijk. Ook toezicht verzamelt gegevens over objecten. Ons advies is het verzamelen en bijhouden van die gegevens met alle afdelingen samen aan te pakken: welke informatiebronnen gebruik je? Welke informatie kun je voor een ander verzamelen tijdens je eigen werk?

De eerste stappen

Je hoeft als gemeente niet te wachten tot de Omgevingswet daadwerkelijk is ingevoerd om te beginnen met werkprocessen en informatievoorzieningen beter op elkaar af te stemmen. Integendeel: gemeenten die nu al beginnen met de schuttingen tussen de verschillende afdelingen weg te halen, profiteren al eerder van de verbeterslagen.

lees ook: Voorbereiden op de Omgevingswet? Begin met achterstallig onderhoud!