Expertteam Omgevingswet houdt online spreekuren

Nu de invoeringsdatum van de Omgevingswet vanwege de Coronacrisis wordt aangepast, hebben gemeenten extra tijd om te zorgen voor de aansluiting op het DSO. Ons advies is die tijd zo goed mogelijk te benutten. Want ook met digitaal locatie-onafhankelijk werken is veel mogelijk. Ook het Expertteam Migratie Omgevingswet is digitaal gegaan. In dit interview vertellen Jos Poels en Adrie van Bohemen, partners van Quarant en beiden lid van het Expertteam, wat het team voor gemeenten kan betekenen.

Wat doet het Expertteam Migratie Omgevingswet?

Jos: “Het expertteam bestaat uit een aantal mensen met kennis en ervaring op het gebied van het DSO en de Omgevingswet. We helpen gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en rijks- en ketenpartners bij het aansluitproces. Hiervoor werken we samen met de Regionale Implementatieondersteuners (RIO’s). Het gaat dan om de aansluiting van de eigen, soms ook nieuwe, systemen op het DSO, bijvoorbeeld zaak- en VTH-systemen. Ook bieden we hulp bij het gebruik van integratieplatformen en de samenwerkingsfunctionaliteit.”

Wat nu bijeenkomsten niet mogelijk zijn?

Adrie: “We doen ons best de RIO’s zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. Daarvoor hebben we in korte tijd moeten kijken wat we allemaal online kunnen doen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld toch bijeenkomsten en spreekuren organiseren en de vragen uit het veld beantwoorden? Om dit mogelijk te maken, gebruiken we verschillende middelen. Zo hielden we via Microsoft Teams al vragenuurtjes waarvoor gemeenten zich konden aanmelden. In Limburg hebben we via Zoom met een grote groep van dertig deelnemers een online bijeenkomst gehouden.”

Is het nog wel zinvol nu aan de slag te gaan?

Jos: “Jazeker. Het is belangrijk zelfs. Met de hulp van moderne online middelen kan er nog steeds veel gedaan worden. Het is een goed moment bijvoorbeeld om een aansluitstrategie vast te leggen. Of alvast de inhoudelijke voorbereidingen voor de toekomstige behandelprocessen van de omgevingsbesluiten uit te voeren. Ook als het gaat om Digikoppeling-adapters (DKA’s) is ons advies ermee door te gaan of ermee te starten. Doe wat gedaan kan worden. Daarmee scheppen organisaties lucht voor later.”

Hoe zijn de eerste online sessies bevallen?

Adrie: “Erg goed. We hebben veel verschillende bezoekers gehad en een grote variëteit aan vragen beantwoord. Daarnaast zijn er bij de spreekuren ook een aantal vaste luisteraars, die gewoon meeluisteren met de vragen en discussies en af en toe meedoen. Wij als experts horen zo hoe het echt bij gemeenten en ketenpartners gaat, waar zij mee te maken hebben en welke problemen ze moeten oplossen. Veel vragen gaan over de planning van de aansluiting, of er al geoefend kan worden en dergelijke.”

Thema-spreekuren

Adrie: “Op basis van de ervaringen gaan we de spreekuren wat concreter maken door op de dinsdagmiddagen van 14.00 uur tot 15.00 uur een thema te behandelen. Daarvoor en daarna is er dan nog een uur open spreekuur. Op donderdagen hebben we van 13.00 uur tot 16.00 uur inloopspreekuur voor iedereen met alle vragen over aansluiten en alle andere vragen rond applicaties, techniek, processen en OW-zaken. Deze middagen worden gedaan via Microsoft Teams. De link naar deze meeting is bekend bij de Rio’s en staat ook in de laatste nieuwsbrief van “Aan de slag met de Omgevingswet.”

Thema’s

De geplande thema-spreekuren zijn:

 • Dinsdag 28 april, thema Content DSO & WKB
  Over de inhoud, de data, die in DSO zit en komt. Hoe komt die erin, hoe kunt u die gebruiken?
 • Dinsdag 12 mei, thema Omgevingsdiensten
  Alles rond de problematiek van Omgevingsdiensten en DSO en BV.
 • Dinsdag 19 mei, thema Samenwerkingsfunctionaliteit
  Over de technische werking en functionaliteit van de Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF).
 • Dinsdag 26 mei, thema Archivering en DSO
  Over archiveren: wat doet DSO en wat moet een bevoegd gezag zelf regelen rondom vergunningverlening, planvorming en toepasbare regels?

Meer informatie over de thema-spreekuren vindt u in de evenementenagenda van de website Aan de slag met de Omgevingswet. Daar staat ook hoe u kunt meedoen.

Meer informatie

Heeft u een vraag voor het Expertteam Migratie Omgevingswet? Neem dan contact op met uw Regionale Implementatieondersteuner. Namens Quarant zijn Adrie van Bohemen en Jos Poels lid van het Expertteam. Wilt u advies over of hulp bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO? Neem dan contact op met Adrie van Bohemen, 06 533 714 87, adrie.van.bohemen@quarant.nl.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.