Een Samenwerkingsomgeving voor De Peel6.1

De zes gemeenten in de Peel (Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Helmond) gaan vergaand samenwerken.

Inzetten SharePoint en Lync

Vele projecten en werkgroepen zijn actief om deze samenwerking voor te bereiden. Ten behoeve hiervan zal een SharePoint 2013 omgeving in combinatie met Lync worden ingezet. De aanbesteding, de functionele inrichting en de inrichting van het beheer maken onderdeel uit van deze opdracht.