DUO+ begint met ICT-samenwerking o.l.v. HOEKSTRA

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn gaan in DUO+ ambtelijk samenwerken en beginnen met de ICT. De drie besloten deze maand samen door te gaan na het afhaken van De Ronde Venen. De drie gemeenteraden houden een vinger in de pap. (redactie Freek Blankena –  www.binnenlandsbestuur.nl)

Fundament voor samenwerking

De gemeenten hebben aanvullend budget beschikbaar gesteld. Begin 2016 willen ze een nieuwe gezamenlijke ICT-omgeving hebben neergezet. En die gaat verder dan het ‘bij elkaar zetten van de computers’, legt burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga van Uithoorn uit. De decentralisaties spelen een grote rol. ‘Als je ICT goed werkt is dat het fundament voor de samenwerking op andere terreinen. Om de uitvoeringsorganisatie te bouwen, hebben we een hele goede ICT nodig.’ Daarnaast moeten slimmere processen en diensten mogelijk worden. ‘En inkooptechnisch levert het ook wat op.’

Decentralisaties

Het is de bedoeling niet alleen hardwarematig de ICT te bundelen, maar ook software- en procesmatig. Een gezamenlijke softwareaanbesteding staat op de agenda. Op dat gebied ziet Oudshoorn-Tinga de neuzen wel één kant op staan. ‘We hebben met zijn allen een aantal modaliteiten nodig, ook op het gebied van de decentralisaties. Dus er lag sowieso al een vraagstuk. Dan kun je wel individueel het wiel gaan uitvinden, maar waarom zou je dat doen? In de voorbereiding wordt er al gezamenlijk opgetrokken, dus het wordt ook gezamenlijk uitgedacht.’

Voldoende schaal

Dat na twee jaar voorbereiding De Ronde Venen eind november (voorlopig) is afgehaakt, maakt voor de benodigde schaal niet veel uit, denkt ze, op basis van cijfers van Berenschot. ‘We zijn met zijn drieën met 67.000 inwoners, dus dat is binnen de marges.’ De samenwerking in de gemeenschappelijke regeling DUO+ wordt strategisch, niet alleen gericht op bedrijfsvoering. ‘Hoewel we als gemeenten heel verschillend zijn denken we over een aantal dingen hetzelfde en dat werkt goed in de samenwerking. We krijgen er een heel nieuw taakgebied bij. De situatie vraagt erom.’

Draagvlak bij raden

Gemeenteraden lijken bij veel samenwerkingsvormen enigszins buitenspel te staan, maar hier hebben de drie gemeenten expliciet een andere benadering gekozen. Oudshoorn-Tinga: ‘We hebben er bewust voor gekozen om bij alle stappen die we zetten de gemeenteraden te betrekken, hoewel het een GR van besturen is. We vinden dat je stappen als deze, hoewel het de uitvoering betreft, niet kan doen zonder steun en draagvlak bij de gemeenteraad.’