DSO: aansluiten, vullen en oefenen, oefenen, oefenen

Veel vragen die het Expertteam Migratie Omgevingswet krijgt, gaan over de aansluiting op het DSO. Onder andere over het verschil tussen de aansluiting op de preproductie- en de productie-omgeving. Adrie van Bohemen is lid van het DSO Expertteam. Hij benadrukt dat er geen pasklare antwoorden zijn op die vragen: “Iedere gemeente of ander bevoegd gezag zal voor de aansluiting op de productie-omgeving zelf een aansluitstrategie moeten bepalen. En daar kunnen we bij helpen.”

Datum
8 juni 2020
Auteur
Adrie van Bohemen
Diensten
Implementatie & adoptie
Leestijd
4 min

Aansluiten op productie-omgeving DSO binnenkort mogelijk

Binnenkort worden gemeenten en andere bevoegd gezagen gevraagd een planning te maken voor de aansluiting op de productie-omgeving van het DSO. Het gaat dan met name om de koppelingen voor toepasbare regels te maken (STTR) en omgevingsplannen te publiceren en aan te passen (STOP). Adrie: “We verwachten dat de meeste organisaties de datum hiervoor in kwartaal drie of vier plannen. Dat kan ook prima. Het betekent wel dat het verstandig is om nu alvast met je eigen team van ICT-ers, I&A-adviseurs en eventueel softwareleveranciers te bekijken wat er moet gebeuren voor de aansluiting. Zodat je kunt beginnen met de zaken hiervoor te regelen.”

Bepaal op tijd wat je moet regelen

Wat organisaties moeten regelen is erg afhankelijk van de eigen ICT-infrastructuur en de wijze waarop ze de koppelingen tot stand brengen. Adrie: “De precieze situatie is voor iedere organisatie anders. En als je de aansluiting door een softwareleverancier laat verzorgen, moet je uiteraard andere dingen regelen dan wanneer je dat zelf doet. Maar in alle gevallen geldt dat hoe eerder je zicht hebt op datgene dat je nog moet regelen, hoe beter. Begin met op een rijtje te zetten wat je gedaan hebt voor de aansluiting op de preproductie-omgeving. Zodat je niets vergeet. Kijk vervolgens of je dingen anders wilt dan op de preproductie-omgeving. En zet de acties daarvoor alvast uit.”

Meer dan techniek alleen

Bij de aansluiting op het DSO gaat het om meer dan de techniek alleen. Adrie: “In onze blog Aansluiten op het DSO – ken de risico’s hebben we daar al aandacht aan besteed. Maar het is goed dat nog eens te noemen. Naast de technische aansluiting, moeten organisaties zorgen dat onder andere de werkprocessen, standaardbrieven en de eigen vakapplicaties worden aangepast. Daarnaast heeft de eigen plansoftware of het VTH-systeem misschien een upgrade nodig. Of moet deze vervangen worden. Dat vraagt dan weer goed zicht op de contracten hiervoor. En misschien zelfs een noodscenario mocht een eventuele nieuwe aanbesteding niet op tijd lukken.”

Content neem je mee

Organisaties kunnen straks de content die ze al hebben geplaatst in de preproductie-omgeving meenemen naar de productieomgeving. Adrie: “Dat is belangrijk voor organisaties die al op die preproductie-omgeving zijn aangesloten of dit binnenkort doen. Het betekent namelijk dat ook de vakinhoudelijke mensen nu al aan de slag kunnen. Ze zullen allemaal met de nieuwe software, regels en processen moeten leren werken. Dat kost tijd. Dus zorg dat je snel weet welke mensen je moet opleiden en begeleiden. Begin daaraan. En ga dan met elkaar aan de slag. Bijvoorbeeld met het maken van toepasbare regels. 1 januari 2022 lijkt ver weg, maar er moet nog een hoop gebeuren.”

Anders werken

Daar komt bij dat organisaties ook aanpassingstijd nodig hebben om nieuwe werkwijzen eigen te maken. Adrie: ‘“Anders werken’ is in onze ogen een belangrijke component van de Omgevingswet. Zodra je bent aangesloten, kun je starten met in kaart brengen wat dat ‘anders werken’ precies voor jouw organisatie betekent. Welke processen veranderen er? Op welke manier? Ook daarvoor geldt weer: hoe eerder je daar zicht op hebt, hoe eerder je medewerkers ermee kunt laten oefenen en eraan kunt laten wennen. Het is allemaal nodig om op 1 januari 2024 echt klaar te zijn.”

Vragen aan het DSO Expertteam?

Veel inhoudelijke informatie over de aansluiting op de landelijke voorziening van het DSO staat in het Kookboek aansluiten DSO-LV  van de VNG. Hulp kun je verder krijgen via je Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO).

Vragen over de implementatie van de Omgevingswet?

Neem gerust contact op met Adrie. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Adrie van Bohemen
Ik breng gemeenten in beweging door mijn jarenlange praktijkervaring met e-overheid, gegevensmanagement en basisregistraties. Gericht op de stap van theorie naar praktijk. Daarbij laat ik gemeenten leren van elkaar zodat we samen nieuwe en betere oplossingen realiseren.
Pagina delen: