Digitale transformatie deel 3: de impact op de I&A-organisatie

De digitale transformatie is een door digitalisering gedreven verandering waarbij de klant volledig centraal komt te staan. In het laatste deel van de blogserie over de digitale transformatie belichten we de impact hiervan op de I&A-organisatie. Hierbij staat de onontkoombare gang naar de cloud centraal. Ook schetsen we de veranderende rol van de ICT’er.

Datum
11 mei 2020
Auteur
Job Coenen
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
5 min

De gang naar de cloud

Leveranciers die echt snel willen meebewegen met vragen uit de markt, kunnen dat eigenlijk alleen als ze kiezen voor een SaaS (software as a service) concept. Innovatieve gemeenten zullen zeker de kansen daarvan zien en deze stap naar de cloud graag maken. Maar ook voor gemeenten die liever iets meer afwachten, zal de gang naar de cloud onontkoombaar zijn als steeds meer leveranciers kiezen voor SaaS-only applicaties.

Van beheer naar regie

Verhuizen er steeds meer applicaties naar de cloud? Dan betekent dit dat de I&A-organisatie meer een regie- in plaats van beheerrol krijgt. Dit is een serieuze transformatie. Het vraagt zeker andere vaardigheden van medewerkers. Maar het raakt ook de inrichting van het portfolio-, project- en changemanagement flink.

Meer expertise van beveiliging

De gang naar de cloud vraagt ook om meer en andere beveiligingsexpertises. Er ontstaan immers behoorlijk wat nieuwe security-issues als vakafdelingen eisen dat medewerkers overal bij hun applicaties en informatie kunnen. Zeker als ze daarbij ook nog eens allerlei verschillende apparaten wensen te gebruiken. Hetzelfde geldt voor de wens om informatie te delen met collega’s en burgers binnen en buiten de organisatie. De veiligheidsexpertise die hiervoor nodig is, betreft voor een flink deel techniek. Maar ook een slimme keus van functionaliteiten en applicaties en de voorlichting en opleiding van medewerkers horen daarbij.

Meer expertise van netwerkconnectiviteit

Als je organisatie meer in de cloud gaat doen, is een goede netwerkconnectiviteit uiteraard ook erg belangrijk. Medewerkers moeten immers zowel op kantoor als op locatie soepel kunnen werken met al die applicaties en informatie buiten de deur. Minder generieke beheerstaken geeft ruimte om te investeren in de benodigde expertise op het gebied van regie, beveiliging en netwerkconnectiviteit

Van capex naar opex

Als je meer SaaS-applicaties afneemt, dalen de investeringskosten (capex) voor de eigen on-premise infrastructuur en stijgen de operationele kosten (opex). Dit gebeurt echter niet van de ene op de andere dag. Er ontstaat eerst een hybride fase. Om de duur van die hybride fase zo kort mogelijk te maken, is het zaak ieder vervangingsmoment te gebruiken om stappen te zetten richting je doelarchitectuur. Je vervangt je ICT-infrastructuur immers maar eens in de vijf jaar. Maak je bij deze vervanging nogmaals de keus voor een on-premise infrastructuur? Dan loop je een groot risico de komende tijd dubbele exploitatiekosten te krijgen.

De ICT’er 3.0

In deel 1 van deze blogserie lichtten we de digitale transformatie toe aan de hand van deze afbeelding:

van digitalisering naar digitale transformatie

Dezelfde transformatie zien we bij de ontwikkeling van de rol van de ICT’er door de jaren heen. Deze rol is uitgebreid van ondersteuner naar verbinder naar strateeg.

De ICT’er als ondersteuner

In de situatie 1.0 is ICT voornamelijk bezig met systemen in de lucht houden. Managers, die er soms schrikbarend weinig verstand van hebben, nemen beslissingen over ICT. ICT’ers op hun beurt spreken de taal van de organisatie niet. Het werk is hier eigenlijk nog puur automatisering, met veel nadruk op functies als systeembeheerder en servicemedewerker.

De ICT’er als verbinder

De afgelopen tien jaar is informatisering steeds belangrijker geworden. Er kwam steeds meer aandacht voor de vraag: hoe kunnen we de automatisering inzetten om onze processen beter in te richten? De ‘business’ en ICT zijn steeds afhankelijker van elkaar geworden en het besef is gegroeid dat onderlinge afstemming nodig is. Daarom heeft de ICT’er ook steeds meer een brugfunctie. Bij deze rol als verbinder past een functie als informatie-adviseur erg goed.

De ICT’er als strateeg

De laatste jaren zien we dat ICT ook een steeds grotere strategische rol krijgt. Nieuwe digitale mogelijkheden bepalen steeds meer het succes van organisaties. De ICT’er moet een toekomstvisie hebben en innovatie kunnen organiseren en aanjagen. Hiervoor zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden nodig. Dit alles om de mogelijkheden van digitale technologieën te zien, vakafdelingen ermee te inspireren en met elkaar de techniek en procesveranderingen die erbij komen kijken te realiseren. De ICT’er als strateeg staat hoog in de organisatie, maar beweegt zich in een netwerk door alle lagen heen.

In het DNA van je organisatie

Om mee te kunnen met de digitale transformatie is het van belang dat je als gemeente deze drie rollen invult. Overigens is het daarbij van belang informatisering niet alleen aan I&A over te laten. Informatisering moet in het DNA van je hele organisatie terechtkomen als je zowel je burgers, je medewerkers als je organisatie echt de vruchten van de digitale transformatie wilt laten plukken.

Zet de volgende stap in de digitale transformatie

Dit was de derde blog in een serie over de digitale transformatie. In deel 1 gingen we in op de definitie ervan en stipten we de impact op je informatiebeleid aan. In deel 2 las je wat de impact van de digitale transformatie is op je organisatie en wat de speerpunten zijn voor de informatievoorziening. Quarant helpt gemeenten op allerlei manieren om stappen te zetten in deze digitale transformatie. Bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van een strategisch personeelsplan voor I&A. Maar ook bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers. Of door het verandervermogen van een organisatie te vergroten.

Meer informatie?

Stel je vraag aan Job. Of laat een bericht achter in de chat.

Consultant
Job Coenen
Als Consultant help ik overheden met verander- en procesmanagement. Daar ligt mijn kracht en passie. Ik stel overheidsprofessionals in staat hun werk optimaal te kunnen doen. Dit doe ik door de juiste vragen te stellen, hen een ander perspectief te bieden en medewerkers open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen.
Pagina delen: