Digitale transformatie deel 2: de impact op uw informatievoorziening

In deel 1 van deze driedelige blogserie gaven we onze definitie van de digitale transformatie: een door digitalisering gedreven verandering waarbij de klant volledig centraal komt te staan. In deze blog kijken we wat deze transformatie de komende jaren betekent voor de informatievoorziening van uw organisatie. Wat zijn de vijf belangrijkste speerpunten?

1. Transparantie met open data

Burgers nemen een boodschap van de overheid niet zomaar meer aan. Ze leggen die naast de beschikbare informatie online of elders. Vervolgens maken ze een kritische afweging. Als u burgers wilt helpen de juiste afwegingen te maken, is het belangrijk dat u ze ook zoveel mogelijk aan de juiste, actuele informatie helpt. Daarnaast zien we in het netwerk van gemeentelijke ketenpartners een verschuiving van verantwoordelijkheden en regievoeringen. Ook dat vraagt om meer uitwisseling van juiste, actuele informatie. De komst van de Omgevingswet is een aanjager van deze ontwikkelingen. Om al dat delen en gebruik van informatie mogelijk te maken, zijn open standaarden essentieel.

2. De burger kiest het kanaal

De burger centraal stellen in digitale dienstverlening kan door te zorgen voor ‘omnichannel’ dienstverlening. Hierbij kan de burger kiezen voor het communicatiekanaal dat het beste past bij een bepaalde vraag of wens. Van belang is dat ieder kanaal dezelfde ervaring biedt qua beleving en uitstraling. En dat het KCC aan de achterkant naadloos kan schakelen tussen de verschillende kanalen. Met GT Connect zet het gros van de gemeentes al een flinke stap naar deze situatie.

3. Persoonlijk en op locatie

Naast de digitale dienstverlening blijft het zaak te zorgen voor persoonlijk contact waar dat het beste past. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan daarin een belangrijke rol spelen. Als medewerkers overal bij de applicaties en informatie kunnen die ze nodig hebben voor hun werk, kunnen ze burgers daadwerkelijk aan de keukentafel direct verder helpen. Dit betekent: werken met applicaties in de cloud. Wat de impact hiervan is op uw ICT-organisatie bespreken we in blog 3.

4. Samenwerken over afdelingen en teams heen

Met een samenwerkingsomgeving als Microsoft Teams stimuleert u projectmatig samenwerken over afdelingen en teams heen. Niet langer strak gedefinieerde netwerkschijven gecategoriseerd op afdeling of team, maar een online werkomgeving waar voor ieder thema of werkproces aparte deelomgevingen zijn. In deze omgevingen vinden medewerkers dan alle documentatie en communicatie gecentraliseerd rondom dit thema of proces.

5. Werken in een netwerkstructuur

Een extra stimulans voor kennisdeling naast of als onderdeel van een samenwerkingsomgeving is een social intranet. Niet de communicatieafdeling, maar medewerkers in de organisatie zelf bepalen de content hierop. Goed gebruik van een social intranet, door proactief ideeën te delen of vragen te stellen, zorgt voor meer verbinding in de organisatie. Het zorgt ook voor meer kruisbestuiving. Medewerkers zijn op de hoogte van de initiatieven die er elders spelen en zoeken elkaar makkelijker op. Dit past prima bij de netwerkgedachte die hoort bij de digitale transformatie.

De invloed van de digitale transformatie op uw I&A-organisatie

De bovengenoemde speerpunten vragen uiteraard wel wat van uw I&A-organisatie. Wat de impact hiervan precies is, leggen we uit in deel 3 van deze blogserie: de impact van de digitale transformatie op I&A. Heeft u vragen over deze blog? Neem dan gerust contact op met Job Coenen: job.coenen@quarant.nl, 06 271 459 62.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.