• Informatie managen

  Publieksprofessionals excelleren - hogere output & performance

“Integratie van basis-, geo- en kernregistraties geven zoeken een nieuwe dimensie.”

Jos Poels

Burgers, bedrijven, medewerkers, managers, bestuurders en samenwerkingspartners willen allemaal beschikken over informatie voor hun werkzaamheden. Dit op ieder moment, vanaf iedere plek, via elk apparaat. Zoeken moet daarbij snel vinden zijn, waarbij de veiligheid van de informatie gewaarborgd blijft. Hoe pakt u dat aan? Quarant helpt u op het gebied van automatisering en informatiemanagement.

Praktisch informatie- en beveiligingsbeleid

Faciliteren en beveiligen?

Informatievoorziening ontwikkelt zich steeds meer van een afdelingsgericht (verticaal) naar organisatiegericht (horizontaal) specialisme. Gemeenten moeten voor hun processen vaker informatie uitwisselen met ketens buiten de organisatie. Vakafdelingen wisselen informatie uit met de klanten aan de balie van de stadswinkel, via het internet en in samenwerkingsverbanden. Medewerkers willen plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Een heldere visie op en een planmatige aanpak van informatie- en beveiligingsbeleid is nodig om deze mogelijkheden te faciliteren en tegelijkertijd de veiligheid en privacy te waarborgen.

Mogen onze persoonsgegevens wel of niet bij Microsoft staan?

Cloudstrategie – onmisbaar onderdeel van het informatiebeleid

BGT mogelijkheden voor gemeenten

Samenhang basis-, geo- en kernregistraties

 • “Quarant heeft ons met een LEAN-traject geholpen de vragen die we aan klanten stellen te verbeteren. De gesprekken aan de keukentafel vormen nu een betere start voor een eventueel zorgtraject.”

  Anton van der Linden
  Anton van der Linden Peel6.1
 • “Quarant heeft ons geholpen met een LEAN-traject Bestuurlijke besluitvorming. De adviseur was in staat mensen te enthousiasmeren en te prikkelen. Enerzijds vanwege zijn deskundigheid op het gebied van procesmanagement, anderzijds door goed gevoel voor wat mensen belangrijk vinden.”

  Nathalie Peijs
  Nathalie PeijsHelmond
 • “De adviseurs van Quarant weten op zowel tactisch als strategisch niveau mensen te inspireren. Ze schakelen gemakkelijk tussen de verschillende niveaus. De adviseurs zijn niet alleen deskundig, maar voelen ook wat mensen raakt en belangrijk vinden.”

  Marc Winder
  Marc WinderOpmeer
 • “De verandermanager van Quarant zorgde voor een procesgerichte aanpak en nam tegelijkertijd de mensen mee in de verandering. Hij luisterde goed en paste zijn werkwijze aan de cultuur van onze organisatie aan. Een prettig mens om mee samen te werken.”

  Françoise van den Ham
  Françoise van den HamDoetinchem

Hoe creëer je samenhang tussen basis-, geo- en kernregistraties?

Registraties staan niet meer op zichzelf. Informatie moet binnen en buiten een gemeente uitgewisseld kunnen worden. Het liefst automatisch voor een betere kwaliteit: enkelvoudige invoer – meervoudig gebruik. Ook objectregistraties worden steeds belangrijker. Geografische- en thematische weergaven (werken vanuit de kaart) zijn niet meer weg te denken in onze manier van zoeken en vinden. Het samenvoegen van basisregistraties met de kernregistraties (vergunningen, belastingen, enz.) zorgen voor een krachtig geheel. Een volledige ontsluiting voor de medewerkers, inwoners en bedrijven is de basis daarvoor.

Gegevensbeheer verdient een eigen afdeling, los van de vakafdeling!

De basis op orde! Wat is daarvoor nodig?

PAKKETSELECTIES, AANBIEDINGEN EN IMPLEMENTATIES

Hulp nodig bij het kiezen en implementeren?

Kiest uw gemeente voor een traditionele manier van aanbesteden? Formuleert uw gemeente alleen de minimumeisen en specificaties? Of gaat uw gemeente juist prestatiegericht aanbesteden? In al deze gevallen moet de organisatie de doelstellingen op hoofdlijnen beschrijven en daarna leveranciers vragen met welke dienstverlening of product zij die doelstellingen denken te realiseren. Quarant ondersteunt gemeentelijke organisaties al jaren succesvol bij het traject van voorbereiding naar aanschaf tot implementatie.

 

Applicaties Qrachtig aanbesteden

GT-connect vraagt om een organisatiebrede aanpak

Informatie- en applicatie-architectuur

Digitale bestuurlijke besluitvorming

Waarom een professioneel ICT-beheer?

Een adequaat beheer van het gemeentelijk applicatielandschap is geen sinecure. Dit vereist werken en bouwen onder architectuur. De hoeveelheid informatie die een organisatie gebruikt en creëert neemt exponentieel toe. Door deze ontwikkelingen worden de systemen steeds kritischer voor de organisatie. De eisen rond beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid nemen toe. Het ICT-beheer moet daarom vergaand professionaliseren en specialiseren.

Cloudstrategie – onmisbaar onderdeel van het informatiebeleid

De I-adviseur als vertaalmachine