• Werkprocessen stroomlijnen

    Medewerkers werken soepeler en effectiever

“Verbeteren van de werkprocessen doe je samen; met de kennis en creativiteit van alle medewerkers.”

 Herman Hogendoorn

Gemeentelijke processen zijn volop in beweging. Burgers en bedrijven vragen om een moderne digitale overheid. Het takenpakket breidt snel uit. Het aantal samenwerkingsverbanden nemen sterk toe. Medewerkers werken vaker tijd- en plaatsonafhankelijk. Het goed blijven inrichten van processen wordt steeds belangrijker. Quarant helpt u bij proces- en verandermanagement.

Digitaal werken onontkoombaar

Waarom is digitaal werken onontkoombaar?

Steeds meer wordt verwacht dat bedrijven en burgers hun zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. Daarnaast wensen medewerkers locatie- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Hiervoor is het nodig dat alle informatie, van alle kanalen, digitaal te benaderen is. Een moderne, professionele scanstraat, hardware, backoffice applicaties en kantoorautomatisering moeten uitnodigen de nieuwe werkwijzen te omarmen. Hoe digitaal is uw organisatie?

5 principes voor succesvol ontwikkelen digitale vaardigheden

Het Nieuwe Werken: de digitale werkomgeving

Succesvol omgaan met LEAN

LEAN hoe pak je dat aan?

Processen zitten vol met onnodige of dubbele handelingen. Hierdoor wachten burgers en bedrijven onnodig lang op hun diensten en producten. Bovendien verspelen organisaties daarmee geld dat ze beter op een andere manier kunnen besteden. Tijdens een LEAN-traject kijken medewerkers zelf welke werkzaamheden overbodig zijn. En ze ontwerpen en implementeren nieuwe werkprocessen. Hierdoor komt gemiddeld 25% tijd vrij voor waardevolle werkzaamheden. Een LEAN-traject is het startpunt van continu aandacht voor verbeteren. Hoe LEAN is uw organisatie?

Hoe kunnen gemeenten aan de slag met LEAN?

Besef van klantwaarde geeft duidelijker perspectief

Generiek zaakgericht werken

Waarom generiek zaakgericht werken?

Het doel van zaakgericht werken is het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Veel gemeenten laten afdeling na afdeling starten met zaakgericht werken. Dit duurt vaak jaren en de projecten zijn erg complex. Een generieke, organisatiebrede aanpak is meestal effectiever. Klanten beschikken dan sneller over een eenduidige werkwijze voor het aanvragen van diensten en het monitoren ervan. Medewerkers en manager hebben sneller een helder totaaloverzicht over alle aanvragen en de statussen ervan. Heeft u hulp nodig bij de aankoop, implementatie of het effectief gebruiken van een zaaksysteem? Wij helpen u graag verder.

Het zaaksysteem vervangen? Denk ook aan morgen?

Zo stoomt u medewerkers klaar voor een nieuw zaaksysteem

Beheer digitale informatie sneller op orde

Hoe ziet goed beheer van digitale informatie eruit?

Informatiebeheer is in veel organisaties nog vooral georiënteerd op het verwerken van papieren documenten en dossiers. Door verdergaande digitalisering is het nu tijd om het beheer van digitale informatie goed in te richten. Daarbij gaat het erom de juiste informatie, voor de juiste persoon, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats beschikbaar te maken. Onze dienst ‘DYNAMO | Beheer digitale informatie sneller op orde’ helpt gemeenten daarbij. Ze krijgen snel een duidelijk beeld hoe ze de digitale informatie in hun organisatie succesvol kunnen beheren. Medewerkers vinden daardoor sneller hun digitale informatie, waardoor ze eerder kunnen handelen op basis van juiste en betrouwbare informatie.

RPA als alternatief voor koppelvlakken

5 stappen om gegevens te verbeteren

Gebruikersadoptie

Succesvol veranderen met Prosci

De digitalisering van processen. De introductie van Office 365. Het doorvoeren van een organisatiewijziging. Het succes van dit soort trajecten staat of valt met de vraag of medewerkers de verandering adopteren en er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Is dit niet zo en maken medewerkers maar beperkt gebruik van de nieuwe oplossing? Dan haalt u minder rendement uit uw veranderinspanningen. Of u moet extra investeren om de adoptiegraad alsnog te verhogen. Toch zien we dat bij de implementatie van software of bij organisatieveranderingen de menskant vaak wordt vergeten. Achteraf zijn er dan extra inspanningen nodig om medewerkers de verandering alsnog te laten adopteren. Quarant pakt dat graag anders aan, onder andere met de verandermethodieken van Prosci.

Prosci: de menskant van verandering

Gebruikersadoptie: succesvol veranderen

Prosci methode ADKAR

Bekijk onze inspirerende workshops

Wij bieden workshops voor uw organisatie. Op een actieve en resultaatgerichte manier krijgt u inzicht in uw organisatie.