• Verbetering van werkprocessen

    Soepeler en effectiever

“Verbeteren van de werkprocessen doe je samen; met de kennis en creativiteit van alle medewerkers.”

 Herman Hogendoorn

Digitaal werken onontkoombaar

Waarom is digitaal werken onontkoombaar?

Bedrijven en burgers moeten uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. Daarnaast wensen medewerkers locatie- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Hiervoor is het nodig dat alle informatie, van alle kanalen, digitaal te benaderen is. Een moderne, professionele scanstraat, hardware, backoffice applicaties en kantoorautomatisering moeten uitnodigen de nieuwe werkwijzen te omarmen. Daar hebben wij ruime ervaring mee.

Het Nieuwe Werken: de digitale werkomgeving

Het Nieuwe Werken: gebruikersadoptie

Succesvol omgaan met LEAN

LEAN hoe pak je dat aan?

Processen zitten vol met onnodige of dubbele handelingen. Hierdoor wachten burgers en bedrijven onnodig lang op hun diensten en producten. Bovendien verspelen organisaties daarmee geld dat ze beter op een andere manier kunnen besteden. Tijdens een LEAN-traject kijken medewerkers zelf welke werkzaamheden overbodig zijn. En ze ontwerpen en implementeren nieuwe werkprocessen. Hierdoor komt gemiddeld 25% tijd vrij voor waardevolle werkzaamheden. Een LEAN-traject is het startpunt van continu aandacht voor verbeteren.

De positieve effecten van een gezamenlijke dagstart

Qrachtig Werken: zonder omwegen naar continu verbeteren

Generiek zaakgericht werken

Waarom generiek zaakgericht werken?

Het doel van zaakgericht werken is het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Veel gemeenten laten afdeling na afdeling starten met zaakgericht werken. Dit duurt vaak jaren en de projecten zijn erg complex. Een generieke, organisatiebrede aanpak is meestal effectiever. Klanten beschikken dan sneller over een eenduidige werkwijze voor het aanvragen van diensten en het monitoren ervan. Medewerkers en manager hebben sneller een helder totaaloverzicht over alle aanvragen en de statussen ervan.

Is het zaaksysteem of de inrichting al over de houdbaarheidsdatum heen?

Een zaaksysteem: van inrichten naar verrichten

Beheer digitale informatie sneller op orde

Hoe ziet goed beheer van digitale informatie eruit?

Informatiebeheer is in veel organisaties nog vooral georiënteerd op het verwerken van papieren documenten en dossiers. Door verdergaande digitalisering is het nu tijd om het beheer van digitale informatie goed in te richten. Daarbij gaat het erom de juiste informatie, voor de juiste persoon, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats beschikbaar te maken. Onze dienst ‘DYNAMO | Beheer digitale informatie sneller op orde’ helpt gemeenten daarbij. Ze krijgen snel een duidelijk beeld hoe ze de digitale informatie in hun organisatie succesvol kunnen beheren. Medewerkers vinden daardoor sneller hun digitale informatie, waardoor ze eerder kunnen handelen op basis van juiste en betrouwbare informatie.

e-Formulieren koppelen aan zaaksysteem, is dat niet achterhaald?

DYNAMO: beheer digitale informatie sneller op orde

Bekijk onze inspirerende workshops

Wij bieden workshops voor uw organisatie. Op een actieve en resultaatgerichte manier krijgt u inzicht in uw organisatie.