• Diensten

    Proces- en informatiemanagement op zijn best

Onze diensten

WERKPROCESSEN STROOMLIJNEN

Gemeentelijke processen zijn volop in beweging. Burgers en bedrijven vragen om een moderne digitale overheid. Het takenpakket breidt snel uit. Het aantal samenwerkingsverbanden nemen sterk toe. Medewerkers werken vaker tijd- en plaatsonafhankelijk. Het goed blijven inrichten van processen wordt steeds belangrijker. Quarant helpt u bij proces- en verandermanagement.

Lees verder

INFORMATIE MANAGEN

Burgers, bedrijven, medewerkers, managers, bestuurders en natuurlijk samenwerkingspartners willen allemaal beschikken over informatie voor hun werkzaamheden. Dit op ieder moment, vanaf iedere plek, via elk apparaat. Zoeken moet daarbij snel vinden zijn, waarbij de veiligheid van de informatie gewaarborgd blijft. Hoe pakt u dat aan? Quarant helpt u op het gebied van automatisering en informatiemanagement.

Lees verder

EFFECTIEF SAMENWERKEN

Het werk van de lokale overheid vindt steeds meer plaats vanuit allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden. Vaak vormt een nieuwe ICT-omgeving daarbij een cruciaal onderdeel van het succes. De realisatie daarvan is complex. Gedragen visievorming, realistische planning, afgewogen aanbestedingen en krachtige implementaties vragen gedegen ervaring. Quarant helpt u bij een succesvolle samenwerking en effectieve realisatie.

Lees verder

Quarant helpt u de juiste koers te varen

Het werk van lokale overheden verandert sneller dan ooit

Burgers en bedrijven verwachten steeds meer

Burgers en bedrijven willen steeds meer zelf kunnen regelen. Op basis van de juiste, actuele informatie. Via internet, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Publieksprofessionals willen excelleren

Klantgerichte lokale overheden gebruiken de creativiteit van hun vakbekwame publieksprofessionals optimaal. Dat kan door processen te stroomlijnen, informatie te ontsluiten en een cultuur te creëren die gericht is op samenwerken.

Gemeenten worden regie- en ketenorganisaties

Door wetgeving, maatschappelijke verwachtingen en technologische ontwikkelingen wordt het werk van lokale overheden meer multidisciplinair, kennisintensiever, digitaler en transparanter.

Gebruikersadoptie, startpunt voor digitale vaardigheid

Het verwerken van digitale informatie wordt steeds belangrijker voor lokale overheden. Voor medewerkers bekent dit dat ze digitaal vaardig moeten zijn. Het aanleren van die vaardigheden is echter geen spontaan proces.

Quickscan

Met de Quickscan analyseren we de organisatie, verzamelen we waardevolle informatie en formuleren we een advies. Vanuit hier kan een heldere opdracht worden geformuleerd. Meer weten? Neem contact op met één van onze consultants.

Workshops

Tijdens de workshops wordt op inspirerende en energieke wijze de organisatie in beweging gebracht. Quarant biedt workshops voor het verbeteren van werkprocessen, zaakgericht werken en digitale vaardigheden. Bekijk de workshops en schrijf u in.

Projectpilot

Quarant verzorgt ook project pilots. Hiermee wordt in korte tijd inzichtelijk of het gewenste resultaat behaald kan worden, maar ook of de aanpak bijgesteld moet worden. Dit draagt bij aan een nog beter resultaat. Meer weten? Neem dan contact op.

qrachtig werken

SUCCESVOL MET QRACHTIG WERKEN

De omgeving van omgevingsdiensten blijft veranderen. Met Qrachtig Werken helpt Quarant om prestaties continu te blijven verbeteren. Het is de sleutel naar een succesvolle omgevingsdienst. Wilt u weten wat dit voor uw organisatie kan betekenen?