De noodzaak van een strategisch personeelsplan voor I&A

Medewerkers bij gemeenten worden steeds mobieler, applicaties verhuizen naar de cloud en data gaat een veel grotere rol spelen in ieders werk. Per saldo wordt het werk van I&A hierdoor complexer. Een strategisch personeelsplan laat zien wat dit betekent voor de bezetting van I&A de komende drie tot vijf jaar. Lees hoe je zo’n plan opstelt.

Datum
10 december 2018
Auteur
Wim Hoekstra
Diensten
I-visie & beleid
Leestijd
5 min

Ambities gemeente hebben invloed op I&A

Collegeprogramma’s, wetgeving, veranderingen in dienstverlening en bedrijfsvoering, technologische innovaties; al deze factoren zijn van invloed op de manier waarop gemeentelijke organisaties werken. In het strategisch informatiebeleidsplan staat hoe informatievoorziening en automatisering die ontwikkelingen ondersteunen. Dit informatiebeleidsplan leidt tot concrete projecten, zoals cloudmigraties en het oppakken van thema’s als datagedreven sturing. De ambities achter al deze plannen en projecten zijn alleen waar te maken als ook de functies bij I&A meegroeien.

Strategisch personeelsplan IA

De invloed op I- en A-rollen

Het aantal I-rollen zal flink groeien de komende jaren. Denk alleen al aan specialisten die iets doen met data (data scientists, business analysts, etc.). Of denk aan een groeiende behoefte aan informatie-adviseurs op zowel functioneel en tactisch als strategisch niveau binnen de organisatie. Als steeds meer infrastructuurcomponenten en applicaties naar de cloud verdwijnen, betekent dat voor de A-mensen minder operationeel systeembeheer. Daar komen architectuur-, regie- en security-werkzaamheden voor in de plaats.

Stel een strategisch personeelsplan op voor I&A

Als je weet dat de I- en A-rollen binnen je organisatie veranderen, kun je je daar maar beter op voorbereiden. Dit kan met een strategisch personeelsplan, vaak ook doorontwikkelingsplan genoemd. Kort samengevat staat daarin welke I- en A-rollen blijven, welke verdwijnen, welke erbij komen, welke type mensen je daarvoor nodig hebt en welke type mensen je nu hebt. Als je dan ook nog rekening houdt met ontwikkelingen als vergrijzing, natuurlijk verloop etc., weet je welke acties je moeten ondernemen om te zorgen dat je team I&A over drie tot vijf jaar met de juiste mensen is bezet.

Samenhang in de transformatie

Zie het strategisch personeelsplan als een van de trajecten die samen zorgen voor de transformatie van een traditionele naar een moderne organisatie. In de praktijk zien we dat veel organisaties graag extra stappen in de techniek willen zetten. Ze vinden dit echter lastig omdat ze voelen dat dit veranderingen op andere gebieden (bijvoorbeeld bezetting, exploitatie) met zich meebrengt en ze geen goed zicht hebben wat die veranderingen precies inhouden. Door die veranderingen goed in kaart te brengen, en op te delen in overzichtelijke trajecten, wordt ook de technische overgang een minder grote opgave.

Onze aanpak voor een strategisch personeelsplan I&A

Quarant heeft al verschillende gemeenten geholpen met het nadenken over de ontwikkeling van I&A-functies de komende jaren. In globale lijnen ziet onze aanpak er zo uit:

  • Zet alle huidige I- en A-processen op een rij. Voor informatisering gebruiken we vaak BiSL als model, voor automatisering ITIL (nu nog v3, wellicht straks v4).
  • Ga na hoe volwassen die processen op dit moment zijn binnen jouw organisatie. Wat is geregeld? Wat niet of niet goed?
  • Hoe zien die processen eruit als jouw informatiebeleidsplan werkelijkheid wordt? In de praktijk betekent dit vaak meer data, meer cloud. Het gevolg is meer tactische en strategische werkzaamheden en minder operationeel beheer.
  • Welk type mensen heb je nodig om die processen straks uit te voeren? Dit gaat met nadruk niet alleen over technische kennis en vaardigheden. Tactische en strategische denkers zijn vaak andere mensen dan operationele beheerders.
  • Welke typen mensen heb je nu? Welke rol vervullen ze? Wat is hun werk- en denkniveau?
  • Welke algemene arbeidsontwikkelingen hebben invloed op de gewenste formatie in de toekomst?

IA Strategisch personeelsplan

Duidelijk actieplan als resultaat

Als je deze informatie op een rij hebt gezet, zie je de verschillen tussen je huidige bezetting en de bezetting die je over drie tot vijf jaar nodig hebt. Daarmee weet je ook welke typen mensen je moet gaan werven, aan welke mensen binnen jouw team je ontwikkelmogelijkheden moet aanbieden en van wie je eventueel in de komende jaren afscheid moet gaan nemen.

Neem onrust medewerkers weg

Een strategisch personeelsplan voor de komende drie tot vijf jaar geeft meer zekerheid aan de medewerkers van I&A. Nu heerst soms nog het beeld dat met een gang naar de cloud er een streep kan door een flink deel van het team. In dat geval zal de afdeling eerder een rem dan een motor zijn voor nieuwe technologische ontwikkelingen. De praktijk is echter dat het werk van I&A alleen maar meer en complexer wordt. Sowieso tijdens de overgangsperiode, maar ook daarna.

Nieuwe kansen met een strategisch personeelsplan

Er komen veel nieuwe kansen en uitdagingen voor I&A aan. Als je weet welke kennis, vaardigheden en typen mensen je daar straks voor nodig hebt, kun je nu al samen met je medewerkers kijken wat ze zelf interessant vinden en waar er kansen voor hen liggen. Dit neemt niet weg dat je de komende jaren misschien ook afscheid moet nemen van enkele mensen. Maar ook hiervoor geldt dat hoe eerder je daarover concrete uitspraken kunt doen, hoe meer tijd de betrokkenen hebben zich daarop voor te bereiden.

Meer informatie?

Wim beantwoordt graag jouw vraag en denkt met je mee over de aanpak van het strategisch personeelsplan. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Wim Hoekstra
Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor gemeenten om de dienstverlening te verbeteren, meer samen te werken en interne werkprocessen te stroomlijnen. Goede informatisering en automatisering zorgen ervoor dat daarbij ook de wettelijke taken gewaarborgd blijven.
Pagina delen: