De BGT moet. Maar wat wil en kun je ermee?

Op 1 januari 2016 moet de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) klaar zijn. Veel gemeenten moeten daarvoor hun infrastructuur opnieuw inmeten. Hoe organiseer je dat zo efficiënt mogelijk? Voor nu: zodat je op tijd klaar bent? En voor later: zodat je maximaal profiteert van de BGT? Quarant helpt om de juiste keuzes te maken en de mogelijkheden op een rij te zetten.

Alle topografische gegevens verzamelen

Hoe zorgen we dat we alle topografische gegevens op tijd verzamelen, verwerken en aanleveren? Dat is de vraag die gemeenten nu het meest bezighoudt. De plannen daarvoor moeten ze voor 1 juli 2014 bij het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) inleveren.

Wat wil je met de BGT?

Het is dus nodig snel in actie te komen. Tegelijkertijd is het verstandig nu al gelijk goed na te denken welke rol je de BGT straks in je organisatie wil geven. Dit is ook wat de VNG gemeenten adviseert in haar brief van 16 oktober. Het antwoord op die vraag bepaalt bijvoorbeeld hoe gedetailleerd de gegevens moeten zijn die je verzamelt. Door daarmee vanaf het begin rekening te houden, vergroot je de mogelijkheden straks.

BGT: uitbesteden of zelf doen?

Het is logisch dat gemeenten zich in eerste instantie richten op de wettelijke werkzaamheden die ze voor de BGT moeten doen. Twee jaar is een korte periode om dat goed af te ronden. Zeker omdat veel gemeenten zelf de kennis niet in huis hebben om hun deel van de BGT in te meten. Of ze hebben te weinig capaciteit dit helemaal voor elkaar te krijgen. Een oplossing kan zijn de werkzaamheden uitbesteden. Of een deel ervan. Maar welke partijen zijn daar geschikt voor? En hoe bewaak je dan het proces en de kwaliteit? Of besteed je die uitvoering en de bewaking ook uit? Bijvoorbeeld aan het SVB-BGT?

BGT: zijlijn of centrale positie?

De BGT vervangt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Maar de impact van de BGT is veel groter. De GBKN staat nu nog los van de andere basisadministraties. De BGT staat er straks middenin. Dit betekent dat de BGT invloed heeft op het hele proces van informatieverwerking. Maar ook dat je veel met de gegevens kunt. Waarvoor wil je de BGT en andere geo-informatie allemaal gebruiken? Ook dat is een vraag waarover gemeenten na moeten denken. Hoe kan de geo-informatie bijvoorbeeld helpen de decentralisaties in de domeinen Zorg, Jeugd en Werk in goede banen te leiden?

BGT: basis of gedetailleerd?

Gemeenten moeten geo-informatie verzamelen op het niveau Informatie Model BGT (IMBGT). Maar een gedetailleerder niveau is ook mogelijk. Bijvoorbeeld het Informatie Model Geo (IMGeo). Je registreert dan niet alleen dat er een straat is, maar ook het type wegdek. In dat geval kun je de BGT ook gebruiken als basis voor het beheer van de openbare ruimte en de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening. Op die manier voorkom je dubbel werk en bespaar je kosten. Maar het vraagt wel om een verandering van de werkprocessen in je gemeente. Ook de VNG heeft geadviseerd om direct op IMGeo-niveau te registreren. Zeker omdat gemeenten nu toch al opnieuw hun infrastructuur moeten inmeten.


De BGT kan je niet in je eentje maken en dat zou je ook niet moeten willen. Samenwerking met andere bronhouders kan voorkomen dat we 1,5 keer Nederland maken.”
Ernst Koperdraat, Projectleider I-versneller GEO – KING Operatie NUP

BGT: Quarant brengt alle keuzen en gevolgen duidelijk in kaart

Uitbesteden of zelf doen? Zijlijn of centrale positie? Basis of gedetailleerd? Het zijn drie van de vele keuzen die gemeenten moeten maken. Met allemaal hun eigen gevolgen voor de werkprocessen, investeringen die nodig zijn, eisen aan de ict-infrastructuur en zo door. Daarbij bestaat er geen ‘one-size-fits-all’-oplossing. Quarant helpt gemeenten de keuzen en de gevolgen ervan voor hun organisatie in kaart te brengen. Daarbij maken we ook gebruik van de hulpmiddelen die organisaties als KING, GeoNovum en het SVB- BGT voor de invoering van de BGT hebben ontwikkeld.

Meer weten over de mogelijkheden die de BGT uw gemeente biedt?

Of over de keuzen die uw gemeente moet maken? Bel Adrie van Bohemen: 06 53 371487 of mail Adrie.van.Bohemen@quarant.nl.