De BGT als ideale opmaat naar objectgericht werken

De komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) biedt gemeenten de mogelijkheid topografische locaties als onderlegger voor andere basisadministraties te gebruiken. Want bijna alles is te koppelen aan een locatie. Het ultieme doel is één geïntegreerde, betrouwbare en actuele set basisgegevens voor alle gemeentelijke taken.

Datum
13 oktober 2013
Auteur
Jos Poels
Diensten
Data & datagedreven overheid
Leestijd
3 min

Digitale kaart van Nederland

Gemeenten, waterschappen, provincies, ProRail, Economische Zaken, Defensie en Rijkswaterstaat zijn bezig ieder hun deel van de digitale kaart van Nederland te vullen. In de BGT worden alle belangrijke topografische objecten geregistreerd op eenzelfde, eenduidige manier. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en terreinen. Daarmee is de BGT een van de vele basisadministraties waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. Net als voor bijvoorbeeld de GBA, WOZ en de BRK. Dit betekent veel werk voor gemeenten. Maar juist de komst van de BGT biedt ook veel nieuwe mogelijkheden.

De BGT als ideale onderlegger

De BGT is de ideale onderlegger voor andere administraties binnen een gemeente. Want alle fysieke objecten hebben een locatie. En aan die locatie kun je gegevens koppelen. Denk bijvoorbeeld aan de grootte, kwaliteit en leeftijd van een object. Maar ook de gegevens van personen en bedrijven zijn bijna altijd aan een topografische locatie te koppelen. Als je op basis van die topografische locaties administraties met elkaar integreert, vallen fouten eerder op. Het beheer van de (basis)registraties wordt eenvoudiger.

Centraal Objectgericht Beheer

Het is verstandig goed na te denken over de opbouw en het beheer van de BGT. De opbouwfase is een omvangrijke fase, vergelijkbaar met die van de BAG. De KING Geo-versneller biedt handvatten om daarbij de juiste keuzes te maken. Gaat het om het beheer van de BGT? Dan is dit een goed moment om de hele objectvorming voor BAG, WOZ en BGT onder de loep te nemen.

Registraties centraal beheren

Wij adviseren het beheer van deze administraties geïntegreerd en gecentraliseerd op te pakken. Dat is een breuk met de traditie waarbij gemeenten hun administraties juist verzuild inrichten: GBA bij Burgerzaken, WOZ bij Belastingen, geografische informatie bij de afdeling Ruimtelijke ordening en zo door. Maar het beheer van de gegevens is een belangrijke taak. Als je dit centraal, geïntegreerd en zelf doet, voorkom je dat er verschillen tussen de administraties ontstaan doordat meerdere partijen ieder vanuit hun eigen focus voor hun data ‘subset’ zorgen.

Bij de deelnemers van de i-NUP academy is het belang van de BGT goed doorgedrongen. Zij zijn zich nu bewust dat er keuzes moeten worden gemaakt die organisatiebreed veranderingen vragen
Adrie van Bohemen, partner Quarant

De impact van de BGT

Heb je eenmaal een betrouwbare centrale database van objecten op basis van de BGT? Dan kunnen andere afdelingen en externe partijen altijd beschikken over betrouwbare, actuele gegevens om hun taken uit te voeren. Samenvattend zien wij twee belangrijke consequenties van de BGT:

  1. Een centraal gegevensmagazijn heeft invloed op de applicaties die een gemeente gebruikt: Deze applicaties kunnen eenvoudiger zijn en hoeven zelf minder data te bewaren. Ze moeten vooral informatie uit het magazijn kunnen ophalen en die bewerken.
  2. Gemeenten die (een deel van de) processen outsourcen (belastingen, sociale dienst, etc.) waarvoor gegevens uit de basisregistraties nodig zijn, moeten zorgvuldig afwegen waar zij de organisatorische knip leggen. Ons advies: stel duidelijk vast wie welke rol in het beheer van de objecten heeft. Voorkom ongewenste en onpraktische informatiestromen.

Meer informatie over integratie van administraties op basis van de BGT?

Stel je vraag aan Jos. Of laat een bericht achter in de chat.

Partner
Jos Poels
Gemeenten kunnen efficienter werken als ze de nieuwste technische mogelijkheden gebruiken om hun werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld door digitaal, zaakgericht of objectgericht te werken. Ik help ze daarmee op strategisch en tactisch niveau, maar ook op de werkvloer.