De 7 belangrijkste digitale aandachtspunten voor bestuurders in de nieuwe ambstermijn

De verkiezingen zijn geweest, de raadsleden beëdigd, colleges vaak al gevormd. Als bestuurder moet u ingewikkelde lokale vraagstukken oplossen. Tegelijkertijd raast de digitalisering door. Met welke digitale ontwikkelingen krijgt u de komende vier jaar te maken? Quarant heeft de zeven belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

1. AVG

Met de komst van de AVG op 25 mei 2018 is het voor gemeenten nog belangrijker geworden om goed te registreren welke persoonsgegevens ze vastleggen en door wie die gegevens worden verwerkt. Op verzoek van de burger dient de gemeente deze data te kunnen tonen en verwijderen. De raad moet controleren of het college het beleid hiervoor goed voor elkaar heeft. Dit beleid en de controle daarop zijn niet klaar op 25 mei, maar beginnen dan pas. Heeft uw gemeente al een risico-analyse uitgevoerd?

2. Omgevingswet

In 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Dat klinkt nog ver weg, maar deze wet brengt grote veranderingen met zich mee. Gemeenten moeten daarom nu al beginnen met de voorbereiding. Zo moet veel informatie die nu nog verspreid en niet openbaar toegankelijk is, straks op één plek samenkomen en toegankelijk zijn. Hiervoor is een goede samenwerking tussen gemeente, omgevingsdienst en provincie nodig. Bijvoorbeeld om databronnen te ontsluiten en aan elkaar te koppelen

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een enorme operatie. Gemeenten dienen er onder meer voor te zorgen dat de gemeentelijke gegevenssets op orde zijn. Is uw gemeente hier al mee gestart?

3. Smart City

Dankzij sensoren in onder andere het straatmeubilair en de data die we daarmee verzamelen, wordt de openbare ruimte steeds slimmer. Een voorbeeld zijn afvalbakken die zelf melden dat ze vol zijn. Denk ook aan lantaarnpalen die hun lichtsterkte automatisch aanpassen aan het gebruik van de straat of helpen bij het reguleren van bezoekersstromen. Hiermee maken we de gemeente duurzamer en toegankelijker. Maar bedenkingen zijn er ook, bijvoorbeeld op het gebied van privacy.

Blijf regisseur van uw data
Wilt u alle mogelijkheden in samenhang gebruiken, maar tegelijkertijd zelf regisseur blijven van uw openbare ruimte en datastromen? Dan is het belangrijk dat uw gemeente een duidelijke visie ontwikkelt op de manier waarop u uw Smart City vormgeeft. Heeft uw gemeente zo’n visie al?

4. Blockchain

Blockchain is een technologie met een flinke impact op de overheid. Door de decentralisatie van de registratie van transacties en beslissingen is een efficiëntere en compactere overheid mogelijk (de ‘betrouwbare derde partij’ is niet meer nodig). Dat hoeft zeker geen bedreiging te zijn. Als gemeenten op tijd starten met het nadenken over de mogelijkheden, is het zelfs een enorme kans.

Start met kleine experimenten
Ons advies: formuleer een visie op de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering voor 2025. En kijk dan hoe blockchain aan die ontwikkeling kan bijdragen. Start vervolgens met experimenten op kleine schaal om de mogelijkheden van de techniek beter te leren kennen. Is uw gemeente al aan het experimenteren met blockchain?

5. Kunstmatige intelligentie

In ons dagelijks leven maken we steeds meer gebruik van robots. Denk daarbij aan een robotstofzuiger, de zelfrijdende auto of aan drones die pakketjes bezorgen. Er komen ook steeds meer robots in de vorm van software. Zij kunnen heel goed repeterende administratieve werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor wordt vaak de term robotic process automation (RPA) gebruikt. Machine learning maakt deze ontwikkeling nog krachtiger.

Robotic process automation (RPA)
Naar verwachting geven robots binnen vijf tot tien jaar ondersteuning bij veel complexe administratieve werkzaamheden. Ook gemeenten krijgen daarmee te maken. De ondersteuning bij de post-intake is een eenvoudig voorbeeld van wat er nu al kan. Wilt u zich hierop voorbereiden? Denk dan niet alleen na over de techniek, maar kijk zeker naar de kansen om uw dienstverlening te verbeteren. Als medewerkers minder tijd kwijt zijn met routinematige (digitale) handelingen, hebben ze meer tijd voor het leveren van complexe producten en diensten.

6. Cloud computing

Gemeenten kiezen steeds vaker voor cloudoplossingen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Hiermee vergroten ze de mogelijkheden om gerichter, sneller en specifieker informatie vanuit verschillende bronnen met burgers en bedrijven te delen. Hiervoor zou in ieder informatiebeleidsplan veel aandacht moeten zijn. Daarnaast delen ook medewerkers steeds meer informatie uit verschillende bronnen met elkaar en met partijen buiten de eigen organisatie.

Een duidelijk cloudbeleid
Cloudoplossingen kunnen het delen van informatie vanuit verschillende bronnen op een krachtige manier faciliteren. Maar om dit veilig en volgens de privacyregels te doen, heeft een gemeente wel een duidelijk cloudbeleid nodig. Hierin staan voor alle processen en databronnen de eisen voor vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit. Plus welke cloud servicemodellen en cloud implementatiemodellen daarvoor acceptabel zijn. Heeft uw gemeente zo’n helder cloudbeleid?

7. Common Ground

Vanuit Samen Organiseren is het initiatief Common Ground opgezet. Dit initiatief wil ervoor zorgen dat gemeenten meer grip op de informatievoorziening krijgen. Momenteel zijn processen en informatie vaak in aparte applicaties ondergebracht. Gegevens worden niet gedeeld maar uitgewisseld via een complex berichtenverkeer. Gemeenten zijn daarbij met handen en voeten gebonden aan hun leveranciers. Deze leveranciers hebben veel te zeggen over het gebruik, ontwikkeling en inrichting van de applicaties.

Betere inrichting gemeentelijke informatievoorziening
De bedoeling van Common Ground is dat gemeenten bij de inrichting van gemeentelijke informatievoorzieningen het heft zelf in handen kunnen nemen en minder afhankelijk worden van leveranciers. Ze moeten weer zelf de regie krijgen over hun eigen gegevens. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat burgers meer te zeggen krijgen over de manier waarop de overheid met hun gegevens omgaat. Staat Common Ground binnen uw organisatie al op de agenda?

De impact op uw organisatie

De zeven genoemde digitale aandachtspunten hebben een forse impact op uw organisatie. De komende tien jaar zal hierdoor zowel de dienstverlening aan inwoners als de bedrijfsvoering flink veranderen. En daar gaan we de komende vier jaar al veel van merken. Om te voorkomen dat dit u overvalt, is het van belang proactief met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Daar helpen wij u graag mee. Succes de komende vier jaar!

 

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.