Datamigratie Peelgemeenten

De gemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek hebben besloten een nieuwe samenwerking in het sociaal domein te starten onder de naam Peelgemeenten. Nu nemen de vijf gemeenten nog met Helmond deel aan het samenwerkingsverband Peel 6.1. Quarant begeleidt de datamigratie die nodig is om op 1 januari 2017 van start te kunnen gaan.

Datamigratie

De datamigratie is in dit traject een stuk ingewikkelder dan zomaar de gegevens tussen verschillende databases exporteren en importeren. Het betreft ook een ontvlechting op data-niveau. Alleen de gegevens van gemeenten die deelnemen aan Peelgemeenten worden overgezet. Na het doorlopen van een Europese aanbesteding is er door de Peelgemeenten voor andere applicaties gekozen dan in gebruik bij Peel 6.1. Daarnaast zijn ook de werkprocedures aangepast aan de nieuwe situatie. Dit betekent dat er meerdere conversieslagen nodig zijn voordat de geëxporteerde data goed en volledig in de nieuwe applicaties staat.

Oefenen en vastleggen in SQL-scripts

De conversie is gefaseerd opgezet. Gestart met het converteren van de producten- en dienstencatalogus, vervolgens de cliëntgegevens, daarna de besluiten en de bijbehorende voorzieningen en als laatste de onderliggende documenten. Voor ieder onderdeel wordt een testexport gedaan, die vervolgens wordt ingelezen in de nieuwe applicaties. Medewerkers controleren welke gegevens goed overkomen en welke niet. Op basis daarvan worden de SQL-scripts aangepast en weer een testexport en -import gedaan. Het is dus een iteratief proces, net zolang tot alles goed staat. Het resultaat is goed als de cliënten en zorgaanbieders geen ‘last’ ondervinden van de migratie.

De eerste week van januari

Door al dat testen ontstaan er ex- en importscripts waarmee de definitieve datamigratie uitgevoerd kan worden. Dat gebeurt in de eerste week van januari. Uiteraard wordt alles daarna nog eens getest en gecontroleerd. Vervolgens volgt er een go/no-go.

De accountant kijkt mee

Bij de datamigratie zijn niet alleen Peelgemeenten, Helmond en de applicatie-leverancier betrokken, ook de accountant kijkt mee. Deze moet uiteindelijk oordelen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van Peelgemeenten. De kwaliteit van de data speelt daarin een cruciale rol. De accountant controleert onder andere het migratieplan, de scripts en de werkelijke uitkomst van de datamigratie.

Meer informatie?

Meer weten over de implementatie van nieuwe applicaties en zorgvuldige datamigraties? Neem dan contact op met Wim Hoekstra: 06 21 26 06 38, wim.hoekstra@quarant.nl.

Lees de update: Datamigratie Peelgemeenten succesvol