Digitale Agenda 2020: is de eindstreep in zicht?

Gemeenten werken hard om de doelstellingen die horen bij de Digitale Agenda 2020 (DA2020) te halen. Wat is de stand van zaken? Wat is er op 1 januari 2020 gerealiseerd? Hoever zijn we dan gevorderd op de route naar een digitale, datagedreven, veilige en transparante overheid?

Grote diversiteit aan projecten

Er is een flink aantal onderwerpen dat valt onder de vlag van de DA2020. Veel genoemde voorbeelden zijn:

 • E-factureren
 • Internet of Things (IoT)
 • Blockchain
 • Elektronische identiteitsmiddelen
 • Invoering AVG
 • Invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Landelijke aanbestedingen, zoals GT Connect en GGI-veilig

Goed op weg

Om ons heen zien we dat de meeste gemeenten al behoorlijk wat projecten hebben afgerond. Om weer een aantal voorbeelden te noemen:

 • Al meer dan 100 gemeenten stellen hun raadsinformatie in open format beschikbaar via de website open raadsinformatie.
 • Er zijn landelijke e-diensten ontwikkeld waar gemeenten zich op kunnen aansluiten, zoals de overlijdensaangifte en de verhuisaangifte.
 • Iedere gemeente heeft een verwerkingsregister persoonsgegevens opgesteld.
 • De nieuwe BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid, opvolger van de BIG) wordt van kracht vanaf 1 januari 2020.
 • Vrijwel alle gemeenten gebruiken GIBIT-voorwaarden als onderdeel van hun algemene inkoopvoorwaarden.
 • Gemeenten organiseren steeds meer zaken met elkaar en ketenpartners. Dit is duidelijk bij de invoering van de Omgevingswet, maar ook bij de ontwikkeling van Common Ground en de aanbestedingen van GGI-netwerk en GGI-veilig.

Een lager tempo

Tegelijkertijd zijn er ook onderwerpen waar de meeste gemeenten minder vorderingen mee maken. Voor dit lagere tempo zijn volgens ons twee belangrijke hoofdoorzaken:

1. Grote aanbestedingen zijn later in de markt gezet dan de bedoeling
GGI-veilig bijvoorbeeld stond al voor 2018 op het programma, maar is pas eind februari 2019 in de markt gezet. Dit betekent uiteraard dat de deelnemers aan deze aanbesteding pas later aan de slag kunnen met de implementatie van de onderdelen ervan.

2. Het adoptievermogen van organisaties en medewerkers kent grenzen
De veranderingen die vanuit DA2020 plaatsvinden kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. De veranderingen zijn complex en vragen vaak extra digitale vaardigheden van medewerkers. Dit maakt het voor mensen soms moeilijk ze direct in hun werk in te passen. Zeker omdat de winkel intussen open moet blijven. En organisaties er nog steeds vaak geen rekening mee houden dat er (extra) capaciteit nodig is om de veranderingen op een goede manier te begeleiden en in te bedden.

Laat u inspireren

Vooral onderwerpen als IoT, blockchain, en datagedreven sturing hebben bij veel gemeenten nog wat minder aandacht gehad. Overigens zijn er ook gemeenten die wel volop aan de slag zijn gegaan met pilots op die gebieden. U vindt een flink aantal initiatieven op de website De Pilotstarter van VNG Realisatie. Hier staan mooie voorbeelden bij die u direct voor uw gemeente kunt inzetten. We raden u aan u hierdoor zeker te laten inspireren.

DA 2020: een eindsprintje?

1 januari 2020 nadert snel. Dit is dan ook een goed moment voor u om na te denken op welke gebieden u voor die datum zeker nog vorderingen wilt maken. Wilt u bij het nadenken over haalbare doelen of de realisatie ervan hulp? Dan komen we graag bij u langs voor een inspirerend gesprek. We hebben zelf veel technische en organisatorische kennis in huis en kennen veel praktijkvoorbeelden bij andere gemeenten. Gun uzelf dit duwtje in de rug voor wat extra snelheid.

Wij delen. kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.