Coaching IT-team gemeente Elburg

Voor een goede dienstverlening en effectieve bedrijfsvoering heeft de gemeente Elburg informatievoorzieningen en automatisering nodig die toekomstigbestendig zijn. Uiteraard moet de technische kennis van Team IT daarvoor up-to-date blijven. Maar net zo belangrijk is dat de werkstructuur van dit team gericht is op continu verbeteren. Herman Hogendoorn van Quarant coacht het team daarbij.

Doorontwikkelen van de I&A-infrastructuur

Binnen de gemeente Elburg werkt het team IT hard aan de verdere ontwikkeling van de I&A-infrastructuur. Dit betekent onder andere:

  1. Het implementeren van een platform voor zaakgericht werken;
  2. Het creëren van digitale werkplekken die klaar zijn voor de toekomst;
  3. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (waaronder informatiebeveiliging).

Met een zelfsturend team

Het team pakt deze ontwikkelingen zelfsturend op. Om de teamprestaties daarbij te verbeteren en de verandervaardigheden van de teamleden te vergroten, is Herman Hogendoorn gevraagd het team te coachen. Deze opdracht leidt tot:

  • Een heldere uiteenzetting van de teamdoelen (Wat is de klantvraag? Wat zijn de eigen verbeterdoelen?);
  • Een beschrijving van de belangrijkste processen waar het team verantwoordelijk voor is (besluitvorming, beheer, helpdesk én verbeterprocessen);
  • Een gedragen uiteenzetting van teamtaken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die recht doet aan ieders capaciteiten;
  • Een energieke werkstructuur die continu verbeteren borgt.

Het belang van continu verbeteren

Techniek, wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op gemeentelijke organisaties. De hoeveelheid veranderingen waarmee gemeenten de komende jaren te maken krijgen, zal daardoor flink toenemen. Een gevolg hiervan is dat het succes van organisaties steeds meer bepaald wordt door de vraag of teams in staat zijn zelfstandig verbeteringen door te voeren. Quarant helpt organisaties hierbij. We verbinden mens en informatie. In ons werk staat de publieksprofessional altijd centraal.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.