Cloud? Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting

De voordelen van SaaS, IaaS, DaaS en PaaS zijn zo groot dat gemeenten er niet aan ontkomen data en applicaties (voor een deel) in de cloud onder te brengen. Dat vraagt wel om een goede strategie om de juiste balans tussen mogelijkheden en risico’s te vinden.

Van e-overheid naar i-samenleving

Dat de wereld van lokale overheden snel verandert, zien we dagelijks om ons heen. Denk aan de hogere verwachtingen door burgers en bedrijven. Denk aan de opkomst van samenwerkingsverbanden. Denk aan de noodzaak meer te moeten doen voor minder geld. Denk aan de wens van publieksprofessionals nieuwe ICT-mogelijkheden te kunnen gebruiken. Al deze ontwikkelingen horen bij de transitie van e-overheid naar i-samenleving. Daarbij geldt dat de afdeling I&A daarin een inspirerende aanjager of juist een hinderlijk struikelblok kan zijn. Welke van de twee de overhand heeft, hangt voor een groot deel af van de visie die de afdeling op zijn eigen rol heeft.

Informatie & Aanjagen

Als je kijkt naar I&A-afdelingen die voor hun organisatie een belangrijke innovatieve aanjager zijn, zie je twee, elkaar versterkende scenario´s telkens terugkomen: De eerste is dat de afdeling I&A zich steeds meer bezig houdt met informatiemanagement en informatiebeheer. Dit omdat organisaties die deze beide zaken goed op orde hebben, hun publieksprofessionals beter in staat stellen voor burgers en bedrijven het verschil te maken. Het tweede scenario is dat de zorg voor applicaties en hardware steeds minder binnen de gemeentelijke organisatie komt te liggen en steeds vaker naar de cloud wordt verplaatst.

Cloud komt eraan

De opkomst van de cloud is waarschijnlijk de allerbelangrijkste technische ontwikkeling waarmee afdelingen I&A te maken hebben. Uiteraard wil je als gemeente graag de baas blijven over data en gegevens. En cloudoplossingen geven je minder vrijheid zaken precies zo in te richten als je zelf wilt. Maar de voordelen als betere beschikbaarheid, betere schaalbaarheid, minder storingen en minder exploitatiekosten zijn zo groot, dat gemeenten er niet aan ontkomen, in ieder geval een deel van de, data en applicaties via de cloud aan te gaan bieden.

Onze huidige aanpak wordt gekenmerkt door een doorlooptijd van minimaal één jaar voordat een product live is. Als de wereld net zo snel blijft veranderen als de afgelopen vijf jaar, hebben wij die tijd niet meer. Het product is dan namelijk al verouderd tegen de tijd dat we het live hebben. Als we een business partner willen zijn, moet de eerste afweging zijn producten uit de ‘cloud’ af te nemen en ons te focussen op de gebruikersadoptie.”
Ronald Morssink, Project Manager Informatievoorziening bij DuoPlus

Ontwikkel een strategie

Uiteraard is klakkeloos alles richting de cloud verplaatsen en alle data zonder verdere vragen in Amerikaanse datacenters stallen niet de ideale oplossing. Beter is het om een gefundeerde cloudstrategie voor de lange termijn te ontwikkelen, te kijken wat op dit moment al kan en de komende tijd de eerste stappen te zetten. De precieze invulling daarvan zal bij iedere gemeente of Shared Service Center anders zijn. In de praktijk zal een hybride omgeving de komende jaren het meest voorkomen: public als het kan, private als het moet en lokaal als het onontkoombaar is.

Denk aan de schuivende rollen

Een cloudstrategie moet niet alleen gaan over diensten, services en data. Net zo belangrijk is de verschuiving in eigen werkzaamheden waarmee de medewerkers van de I&A-afdeling te maken krijgen: van systeembeheer naar adviseurs op het gebied van informatievoorziening. Het is onze overtuiging dat I&A-afdelingen hierin moeten gaan uitblinken als ze ervoor willen zorgen dat hun organisatie een belangrijke aanjager wordt in de transitie van e-overheid naar i-samenleving. Voor I&A betekent dat een ontwikkeling van de afdeling die terughoudend staat tegenover veranderingen, naar de afdeling die met een frisse blik en heldere visie passende oplossingen snel initieert.

Meer informatie

Quarant adviseert momenteel de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel over de mogelijkheden van de cloud. Neem zeker contact op met Wim Hoekstra als u hier meer over wilt weten: 06 212 606 38 of wim.hoekstra@quarant.nl.

 

Zie ook onze andere blogs over cloud bij gemeenten