Omgevingswet

We hebben onze ervaring met de Omgevingswet gebundeld in een Omgevingspakket. We helpen je bij de aansluiting op het DSO, stappen te zetten om te werken met toepasbare regels en de werkprocessen aan te passen.

Hiermee helpen we je organisatie op tijd te voldoen aan de minimumeisen. Hoe eerder je dit regelt, hoe meer tijd jij en je collega’s hebben om te oefenen met de nieuwe software, nieuwe werkprocessen in te passen en te bedenken hoe jullie willen omgaan met meer lokaal maatwerk. Ook dat is nodig om echt op tijd klaar te zijn.

Kijk op: Doorpakken met de Omgevingswet. Of denk je dat je tijd genoeg hebt?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Han Kuiper via 06 241 336 38, han.kuiper@quarant.nl.

Home / Omgevingswet
page 1 of 4