Home / Opstellen visie I&A

Opstellen visie I&A

Klant: gemeenten met een ICT-partner in een gemeenschappelijke regeling
Leverancier: Nvt
Specialisme:
trends in ontwikkelingen bij de overheid in dienstverlening en digitaal werken
samenwerken
infomatiebeleid
cloudstrategie
werkplekconcept
Opdracht: Opstellen visie I&A

 

Opdrachtomschrijving:
Een aantal gemeenten werkt samen met een ICT-partner in een gemeenschappelijke regeling. Daarin hebben ze een aantal taken op het gebied van bedrijfsvoering ondergebracht. Hiermee willen ze kwetsbaarheden verminderen, de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbeteren, de continuïteit van de bedrijfsvoering beter borgen en de kosten verminderen. Dit vraagt om een  verdergaande digitalisering (click, call, face), een vergroting van de zelfwerkzaamheid, harmonisatie van bedrijfsvoering, meer zelfsturing en de standaardisatie van werkprocessen en applicaties.

Vraag aan Quarant
Stel een I&A-visie op, waarmee we de I&A-organisatie en ICT van de samenwerking kunnen inrichten ter ondersteuning van de doelstellingen van de gemeenten. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het ondersteunen van samenwerken en de harmonisatie van processen en applicaties.

Aanpak Quarant
We zijn gestart met sessies waarin we de deelnemers meer inzicht gaven in de veranderingen die de komende tijd op gemeenten afkomen. Vervolgens hebben we samen met de opdrachtgever negen thema’s benoemd die van belang zijn voor de organisatie en de I&A-ontwikkeling. Deze thema’s hebben we in een aantal workshops samen met management, medewerkers, colleges en ICT- en I&A-teams verdiept. Op die manier hebben we zowel de landelijke als lokale ambities samengebracht en vertaald naar een I&A-visie.

Resultaat:
Een I&A-visie, waarmee de samenwerking een moderne ICT-omgeving kan opzetten en die de gemeenten helpt hun ambities waar te maken. Dat eindproduct hebben we in een sessie met de werkvorm World Café getoetst bij alle betrokkenen. Vervolgens hebben we op basis van feedback uit die sessie de I&A-visie aangescherpt en aangeboden aan de opdrachtgever.

Adrie van Bohemen
Adrie van Bohemen
Als één van de partners van Quarant ben ik ook werkzaam als Consultant. Ik breng gemeenten in beweging, door mijn jarenlange praktijkervaring met zaakgericht en digitaal werken, digitale dienstverlening, gegevensmanagement en basisregistraties met ze te delen. Meer informatie? 06 533 714 87
Lees meer blogs

Recente berichten