Home / Implementatie Zaakgericht werken

Implementatie Zaakgericht werken

Klant: Gemeente Helmond
Leverancier: N.v.t.
Specialisme:
Kennis zaaksysteem
Verandermanagement
Technische koppelingen
Procesinrichting
Archiefbeheer
Digitaal vergaderen
Opdracht: Implementatie Zaakgericht werken


Opdrachtomschrijving:
Gemeente Helmond heeft gekozen om een generieke uitrol te doen van het digitaal en zaakgericht werken. De voorbereidingen en de implementatie worden onder de vlag van Operatie Zonder Omwegen (OZO) uitgevoerd. Het is noodzakelijk dat de hele organisatie in één keer hetzelfde gaat werken. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak. Van inputkanalen: post, e-formulieren en gemeentelijke email tot output als sjabloongenerator, publicatie en MijnOverheid worden hierin meegenomen. Ook het werkproces worden ingepast en digitaal gemaakt. Alles in één keer digitaal.

Aanpak Quarant:
Quarant heeft als programmamanager leiding gegeven aan het OZO programma bestaande uit een aantal projecten: technische infrastructuur realiseren,  MijnOverheid en basisregistraties. Inrichting, vertrouwelijkheid en autorisatie op basis van de Zaaktype catalogus. Implementatie in de werkprocessen en opleiding van de medewerkers.

Resultaat:

Succesvol OZO programma uitgerold en geïmplementeerd in de werkprocessen van de gemeente Helmond.

Zie ook:

Jos Poels
Jos Poels
Ik ben één van de partners van Quarant en werkzaam als Consultant. Het helpen van gemeenten bij het verbeteren van hun processen door het inzetten van de nieuwste technische mogelijkheden is mijn uitgangspunt. Ik help op strategisch en tactisch niveau, maar ook op de werkvloer. Meer informatie? 06 506 088 86
Lees meer blogs

Recente berichten