Home / Datamigratie samenwerking gemeenten

Datamigratie samenwerking gemeenten

Klant: Peelgemeenten
Leverancier: N.v.t.
Specialisme:
Applicatiekennis
Datamigratie
Projectleiding
Sociaal domein
Opdracht: Datamigratie samenwerking gemeenten

 

Opdrachtomschrijving:
De gemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek hadden in het voorjaar van 2016 besloten een nieuwe samenwerking in het sociaal domein te starten onder de naam Peelgemeenten. Tot dat moment namen de vijf gemeenten nog met Helmond deel aan het samenwerkingsverband Peel 6.1. De samenwerking is 1 januari 2017 van start gegaan.

Vraag aan Quarant:
Verzorg de datamigratie vanuit het Centric systeem van Helmond/Peel6.1 (GWS) naar de door Peelgemeenten geselecteerde applicatie van InfoSupport (C2GO).

Aanpak Quarant:
Quarant was in dit traject verantwoordelijk voor de projectleiding en de inhoudelijke expertise:

 • De conversie is gefaseerd opgezet. We zijn gestart met het converteren van de producten- en dienstencatalogus, vervolgens de cliëntgegevens, daarna de besluiten en de bijbehorende voorzieningen en als laatste de onderliggende documenten.
 • Aansluitend is het volgende iteratieve proces doorlopen:
  • Voor ieder onderdeel is een testexport gedaan, die vervolgens werd ingelezen in de nieuwe applicatie.
  • Medewerkers controleren welke gegevens goed zijn overkomen en welke niet.
  • Op basis daarvan zijn de SQL-scripts aangepast en is weer een testexport en -import gedaan.
 • Het resultaat is goed als de cliënten en zorgaanbieders geen ‘last’ ondervinden van de migratie.
 • Op deze wijze zijn er ex- en importscripts ontwikkeld waarmee de definitieve datamigratie kon worden uitgevoerd. Deze heeft in de eerste week van januari 2017 plaatsgevonden.
 • Afsluitende testfase gevolgd door een go/no-go beslismoment.
 • Gefaseerde opstart van het berichtenverkeer met zorgaanbieders, SVB, CAK.
 • Bij de datamigratie waren niet alleen Peelgemeenten, Helmond en de applicatie-leverancier betrokken, ook de accountant kijkt mee. Deze moet tenslotte uiteindelijk oordelen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van Peelgemeenten. De kwaliteit van de data speelt daarin een cruciale rol. De accountant controleert onder andere het migratieplan, de scripts en de werkelijke uitkomst van de datamigratie.

Uitdaging:
De datamigratie was in dit traject extra complex doordat het ook een ontvlechting op data-niveau betrof tussen Helmond en de Peelgemeenten in combinatie met een ander doelsysteem en een andere inrichting als gevolg van nieuwe werkprocedures.

Resultaat:
De datamigratie is goed verlopen. Uitdagingen ontstonden wel bij het gefaseerd opstarten van het berichtenverkeer. Enkele dataherstelacties bleken achteraf noodzakelijk als gevolg van wijzigingen in het datamodel van het ontvangende systeem.

Wim Hoekstra
Wim Hoekstra
Ik ben één van de partners van Quarant en werkzaam als Consultant. Dienstverlening verbeteren, meer samenwerken met andere gemeenten en interne werkprocessen stroomlijnen, daar liggen nog genoeg mogelijkheden. Mijn specialisme is het zorgen voor goede informatisering en automatisering. Meer informatie? 06 212 606 38
Lees meer blogs

Recente berichten