Home / Cloudstrategie

Cloudstrategie

Klant: DUO+
Leverancier: N.v.t.
Specialisme:
Coudstrategie
ICT
Programmamanagement
Opdracht: Cloudstrategie

 

Opdrachtomschrijving:
Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben in de periode 2014-2015 de samenwerking Duo+ opgericht. Voor 3 gemeenten verzorgt Duo+ de bedrijfsvoeringstaken, voor 2 gemeenten ook alle uitvoerende taken gegroepeerd rond Burger en Buurt. Geen van bestaande ICT-omgevingen was voldoende klaar voor de toekomst. De drie gemeenten hadden de ambitie om een moderne digitale werkomgeving te realiseren waarbij de organisatie tijd- en locatie onafhankelijk kan werken. Een omgeving die ook eenvoudig op en af te schalen is.

Vraag aan Quarant:
Definieer en realiseer een i-strategie waarmee de drie gemeenten en hun samenwerkingsverband een fundament leggen onder hun informatiseringsambities.

 

Aanpak Quarant:
Quarant was in dit traject, vanaf medio 2014, verantwoordelijk voor de realisatie van het I&A-programma van DUO+.

 • De toenmalige hoofden I&A hebben een i-strategie geformuleerd waarin de gang naar een hybride cloudarchitectuur als onontkoombaar werd gezien.
 • Na het vaststellen van deze i-strategie door de gemeentesecretarissen is de realisatie in termen van aanpak en kosten uitgewerkt in plannen en geformaliseerd.
 • Het omarmen van de Microsoft cloudpropositie (Azure, Office365) vormde het fundament van de i-strategie. Centraal in deze plannen stond het realiseren van een virtual datacenter op het Azure-platform in combinatie met een private cloud datacenter op een co-locatie. De lokale serverruimten worden geleidelijk afgebouwd.
 • Ontwikkelen van een dataclassificatie structuur voorzien van cloudprincipes.
 • Een juridische toets op deze cloudarchitectuur.
 • De 3 I&A-teams zijn vooruitlopend op de oprichting van de GR op een centrale locatie samengebracht om het tweeledige doel (de winkels open houden, de nieuwe omgeving bouwen).
 • Een architectuurteam met interne en externe specialisten heeft iedere stap in de ontwerp- en bouwfase begeleid.
 • Per onderdeel van het traject is een technologie partner geselecteerd (Skype telefonie, Azure datacenter, Office365/AD).
 • Diverse deelaanbestedingen zijn uitgevoerd (licenties, netwerkverbindingen, telefonieprovider, business applicaties).

Uitdagingen:
Het gehele programma moest in extreem korte tijd worden uitgevoerd. De ontsluiting van de vele gemeentelijke applicaties (harmonisatie had nog nauwelijks plaatsgevonden) en de vervlechting daarvan met lokale domeinen en fileservers zorgde voor veel complexiteit.

Resultaat:

 • Een ingericht virtual datacenter op het Azure platform, een ingerichte co-locatie bij Equinix Amsterdam, alle benodigde verbindingen tussen de drie oude serverruimten en de nieuwe DC-locaties.
 • Migratie van de kantoorautomatisering naar Office365 en de vaste telefonie naar Skype for Business in combinatie met AnyWhere365 ten behoeve van het KCC.
 • Dit fundament maakt het voor Duo+ mogelijk om de komende jaren ieder vervangings- en harmonisatietraject een plek te geven in deze cloudarchitectuur.

Zie ook:

Wim Hoekstra
Wim Hoekstra
Ik ben één van de partners van Quarant en werkzaam als Consultant. Dienstverlening verbeteren, meer samenwerken met andere gemeenten en interne werkprocessen stroomlijnen, daar liggen nog genoeg mogelijkheden. Mijn specialisme is het zorgen voor goede informatisering en automatisering. Meer informatie? 06 212 606 38
Lees meer blogs

Recente berichten