Home / Bewustwordingssessies AVG

Bewustwordingssessies AVG

Klant: Gelders Stelsel Omgevingsdiensten
Leverancier: n.v.t.
Specialisme:
AVG
Informatiebeveiliging
Opdracht: Bewustwordingssessies AVG

 

Opdrachtomschrijving:
De Gelderse Omgevingsdiensten willen alle medewerkers informeren over de nieuwe privacywetgeving (AVG) en de gevolgen van die wet voor ieders eigen werkzaamheden.

Vraag aan Quarant:
Zorg dat alle 700 medewerkers weten wat de gevolgen zijn van de AVG voor hun eigen werk.

Aanpak Quarant:
Wij zorgden voor de planning, organisatie en inhoud van veertig bewustwordingssessies.

Impactanalyse
Als start hebben we met een van de omgevingsdiensten een impactanalyse gemaakt voor twee kerntaken: vergunningverlening en handhaving. We brachten onder andere in kaart welke persoonsgegevens daarvoor worden verwerkt en de wijze waarop die worden gedeeld en gepubliceerd. De resultaten van deze impactanalyse hebben we gebruikt tijdens de bewustwordingssessies.

Per functie: veranderingen, onduidelijkheden en te maken keuzes
We hebben per functie uitgewerkt wat de AVG op hoofdlijnen inhoudt voor het werk. Dus voor onder andere vergunningverleners, toezichthouders, BOA’s, staf, administratief medewerkers en specialisten (bodem, externe veiligheid). Voor iedere functie gaven we aan wat de veranderingen zijn ten opzichte van de oude privacywetgeving, op welke onderdelen de AVG (nog) niet duidelijk is en op welke punten de eigen organisatie nog keuzes moest maken (bijvoorbeeld bewaartermijnen van persoonsgegevens).

Leren van elkaar en verdieping
De bewustwordingssessies zelf duurden ongeveer twee uur. In de meeste sessies waren medewerkers van meerdere vakgebieden aanwezig. Voordeel daarvan was dat ervaringen en oplossingen van één vakgebied konden worden uitgewisseld met andere collega’s. In een aantal gevallen waren er sessies voor slechts één functiegroep. Voordeel daarvan was dat er meer ruimte was voor verdieping.

Uitdaging:
Binnen de Gelderse omgevingsdiensten zijn er veel verschillende functies. De impact van de AVG op die functies verschilt onderling sterk. Hoe zorg je dat iedereen weet wat voor hem of haar van belang is?
Tweede uitdaging: we hadden ongeveer een maand de tijd om de veertig sessies voor ongeveer 700 medewerkers uit te voeren.

Resultaat:
Alle medewerkers hebben tussen 7 mei en 7 juni een bewustwordingssessie gevolgd. Door de gekozen aanpak is het voor iedereen duidelijk wat de AVG inhoudt en welke gevolgen de AVG voor de eigen werkzaamheden heeft. Bovendien werd duidelijk welke taken de eigen organisatie nog had in te vullen.

Han Kuiper
Han Kuiper
Als Consultant bij Quarant houd ik mij veel bezig met de Omgevingswet en het DSO. Wetten worden vaak met een nobel doel opgesteld: veilig wonen in een schone samenleving. Helaas worden wetten vaak zo complex, dat het oorspronkelijk doel uit het oog verloren wordt. Ik maak wetgeving begrijpelijk, zodat we veiliger leven in een schoner Nederland. Meer informatie? 06 241 336 38
Lees meer blogs

Recente berichten