Wij zorgen voor een prettige en effectieve samenwerking

Case: opstellen I&A visie


Een gemeente wil een heldere I&A-visie waarmee ze de I&A-organisatie en ICT van de samenwerking kunnen inrichten. Dit ter ondersteuning van de doelstellingen van de gemeenten. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het ondersteunen van samenwerken en de harmonisatie van processen en applicaties.

Gemeente

Gemeentelijke samenwerking

Dienst

I&A organisatie op orde

Doel

Betere samenwerking en harmonisatie processen en applicaties

Resulaat

Een heldere I&A visie waarmee de samenwerking een moderne ICT-omgeving kan opzetten.

Uitdagingen
  • Hoe krijgen we de verschillende ambities in de visie verweven?

Probleemstelling

Een aantal gemeenten werkt samen met een ICT-partner in een gemeenschappelijke regeling. Daarin hebben ze een aantal taken op het gebied van bedrijfsvoering ondergebracht. Hiermee willen ze kwetsbaarheden verminderen, de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbeteren, de continuïteit van de bedrijfsvoering beter borgen en de kosten verminderen. Dit vraagt om een verdergaande digitalisering (click, call, face), een vergroting van de zelfwerkzaamheid, harmonisatie van bedrijfsvoering, meer zelfsturing en de standaardisatie van werkprocessen en applicaties.

Opdracht

Stel een I&A-visie op, waarmee we de I&A-organisatie en ICT van de samenwerking kunnen inrichten ter ondersteuning van de doelstellingen van de gemeenten. Belangrijke onderdelen daarvan zijn het ondersteunen van samenwerken en de harmonisatie van processen en applicaties.

Impactanalyse


Als start hebben we met een van de omgevingsdiensten een impactanalyse gemaakt voor twee kerntaken: vergunningverlening en handhaving. We brachten onder andere in kaart welke persoonsgegevens daarvoor worden verwerkt en de wijze waarop die worden gedeeld en gepubliceerd. De resultaten van deze impactanalyse hebben we gebruikt tijdens de bewustwordingssessies.

Aanpak

We zijn gestart met sessies waarin we de deelnemers meer inzicht gaven in de veranderingen die de komende tijd op gemeenten afkomen. Vervolgens hebben we samen met de opdrachtgever negen thema’s benoemd die van belang zijn voor de organisatie en de I&A-ontwikkeling. Deze thema’s hebben we in een aantal workshops samen met management, medewerkers, colleges en ICT- en I&A-teams verdiept. Op die manier hebben we zowel de landelijke als lokale ambities samengebracht en vertaald naar een I&A-visie.

Resultaat

Een I&A-visie, waarmee de samenwerking een moderne ICT-omgeving kan opzetten en die de gemeenten helpt hun ambities waar te maken. Dat eindproduct hebben we in een sessie met de werkvorm World Café getoetst bij alle betrokkenen. Vervolgens hebben we op basis van feedback uit die sessie de I&A-visie aangescherpt en aangeboden aan de opdrachtgever.

Lees hier de case over de het ontwikkelen van een I-visie bij de gemeente Noordwijk.

Meer informatie?

Adrie beantwoordt graag jouw vraag.

Partner
Adrie van Bohemen
Ik breng gemeenten in beweging door mijn jarenlange praktijkervaring met e-overheid, gegevensmanagement en basisregistraties. Gericht op de stap van theorie naar praktijk. Daarbij laat ik gemeenten leren van elkaar zodat we samen nieuwe en betere oplossingen realiseren.
Pagina delen:

KENNISBLOGS

Gerelateerde kennisblogs

I-visie & beleid

Strategische personeelsplanning I&A blijft een grote uitdaging voor gemeenten

Strategische personeelsplanning blijft een grote uitdaging voor gemeenten ICT-functies hebben de naam moeilijk vervulbaar te zijn. En dat zijn ze ook. Al staan ze binnen…

Job Coenen
9 september 2021 – 2 min lezen
I-visie & beleid

Betere grip op de digitale transformatie? Breng de i-governance op orde!

Meer participatie, data gedreven sturing, rpa, Common Ground, etc. etc. I-governance helpt je grip op de digitale transformatie te krijgen

Herman Hogendoorn
15 maart 2021 – 7 min lezen
Data & datagedreven overheid

De 7 belangrijkste speerpunten voor gemeenten dit jaar

Waaraan moeten gemeenten, in de wirwar aan al hun verplichtingen en wensen, het komend jaar prioriteit geven? We zetten de 7 belangrijkste speerpunten voor je op een rij.

Klaas Bolte
14 februari 2022 – 7 min lezen