Bederft de cloud onze jeugd?

Bedenkingen tegen de cloud zijn gemakkelijk geuit. Hoe staat het met de privacy? Pas op voor de NSA! De cloud wordt zo vaak nog even op afstand gehouden. Maar wat als de cloud de standaard zou zijn en eigen serverruimtes in opkomst? Hoe zouden we beide dan beoordelen?

Stel dat videogames er eerder waren dan boeken?

Er zijn genoeg ouders en andere deskundigen die zich zorgen maken over de hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan het spelen van games op hun pc, gameconsole of telefoon. Niet alleen omdat de kinderen daardoor te weinig bewegen of te veel binnen zitten, maar ook omdat ze daardoor minder lezen. Het lezen van boeken wordt daarbij als iets positiefs gezien en het spelen van videogames als iets negatiefs. Maar hoe zouden diezelfde deskundigen tegen lezende kinderen aankijken als videogames al eeuwen zouden bestaan en boeken een vrij recente uitvinding zouden zijn?

Weet u wel hoe slecht boeken voor uw kinderen zijn?

Een paar jaar geleden was een filmpje waarin Steven Berlin Johnson nadacht over onze reactie op boeken als ze videogames zouden vervangen erg populair op internet. Volgens hem zouden deskundigen ons in dat geval waarschuwen voor de eendimensionale manier van vertellen in boeken, je kan het plot immers niet beïnvloeden. In boeken worden bovendien niet alle zintuigen aangesproken, zoals bij games. En om te kunnen lezen, isoleert een kind zich van zijn omgeving, terwijl je zeker voor moderne multiplayer games interactieve relaties met anderen moet aangaan.

Stel dat de cloud er was voor de eigen serverruimtes?

Laten we nu eens op eenzelfde manier kijken naar de cloud en eigen serverruimtes. Een eigen serverruimte wordt nog vaak als ideaal beschouwd, terwijl de cloud het nieuwe kwaad is. Maar stel dat de cloud er eerst was en er sinds kort een nieuwe technologie opkomt waarbij lokale overheden worden verleid eigen servers neer te zetten in het gemeentehuis. Hoe zouden we de veiligheid en innovatiemogelijkheden van die eigen servers beoordelen vergeleken met de infrastructuur en applicaties in de cloud?

Gaan we daadwerkelijk alles zelf doen?

Enkele bedenkingen waar u zeker mee zou komen zijn:

  • Gaan we die servers met al die gevoelige data en bedrijfskritische applicaties daadwerkelijk in een bezemkast met wat extra airconditioning neerzetten? En hoe beveiligen we de data? Het kan toch niet zo zijn dat iedereen daar zomaar bij in de buurt kan komen? Welke maatregelen moeten we extra nemen om aan te tonen dat we BIG compliant zijn?
  • Kunnen we straks nog wel zo snel als nu opschalen en handelen als de business dat vraagt? Lukt het nog om snel te innoveren?
  • Werken we straks lange tijd door met verouderde hardware en software? Bijvoorbeeld omdat het budget op is om zaken te vernieuwen? Wat betekent dat voor de veiligheid van onze gegevens?
  • Hoe houd ik de kosten van aanschaf, testen en installeren van nieuwe software en hardware in de hand? Hoe kan ik die kosten op een betrouwbare manier voorspellen?
  • Hoe kom ik aan voldoende gekwalificeerd personeel om al die servers, software en infrastructuur te installeren en te onderhouden? En kunnen deze medewerkers wel genoeg bijblijven met alle ontwikkelingen rondom security?
  • Vinden medewerkers het niet vervelend dat ze straks eerst moeten inloggen op hun fysieke werkstation, om dan via een virtueel werkstation en een dubbelklik op een icoontje op het bureaublad eindelijk met een applicatie aan de slag te kunnen?

Wat heeft de meeste strategische waarde: informatisering of automatisering?

De trend is uiteraard niet van de cloud naar zelf doen, maar andersom. En de belangrijkste reden daarvoor is dat informatisering wel van strategisch belang is voor gemeenten en automatisering niet. Zorg daarom voor een cloudstrategie en zet de schaarse formatieplaatsen in op informatisering. Dat maakt het mogelijk om, in gesprek met de business, de stap naar continu innoveren te zetten.

Meer informatie over de cloud bij gemeenten

Meer weten over de cloud bij gemeenten? Op 7 november spreekt Wim op het jaarlijkse VIAG congres, tijdstip: 11.45 uur. Uiteraard kunt u Wim ook altijd bellen of e-mailen: 06 21 26 06 38, wim.hoekstra@quarant.nl.

 

Zie ook onze blogs over de cloud bij gemeenten