AVG: anonimiseren van persoonsgegevens bij bezwaren

De overheid mag persoonsgegevens niet zomaar publiceren. Het gaat daarbij niet alleen om namen, maar bijvoorbeeld ook om adressen en handtekeningen. Maar hoe gaat u in de praktijk om met anonimiseren van persoonsgegevens? Bijvoorbeeld als het gaat om de publicatie van bezwaarschriften?

Publicatie persoonsgegevens nodig?

De regel dat je als overheid persoonsgegevens niet zomaar mag publiceren gold al onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Maar met de komst van de AVG heeft deze regel veel extra aandacht gekregen. Vooral ook omdat hij veel vragen oproept. Bijvoorbeeld bij het publiceren van bezwaarschriften. Is het voor de behandeling ervan wel of niet nodig de naam van de indiener te vermelden?

Nee! Maar soms toch wel?

Het College bescherming persoonsgegevens (inmiddels Autoriteit Persoonsgegevens (AP)) heeft jaren geleden al aangegeven dat het voor de inhoudelijke behandeling van een bezwaar niet nodig is te weten wie het heeft ingediend. Dat lijkt duidelijk. Toch zijn er situaties waarbij u zou kunnen beargumenteren dat de publicatie van persoonsgegevens wel nodig is. Twee voorbeelden:

  • Belanghebbende: voor een aanvrager is het relevant zelf te kunnen beoordelen of iemand die bezwaar maakt belanghebbende is. De aanvrager zal namelijk niet altijd willen afgaan op de mening van het bevoegd gezag. Waar ligt in dat geval de balans? Is het nodig het adres openbaar te maken? Of is een postcode voldoende?
  • Hoorzittingen: hoe worden alle aanwezigen aangesproken? En wat wordt er in het verslag vermeld over de aanwezigen?

Hoe past u de regel toe?

Op dit moment onderzoeken we hoe gemeenten in de praktijk omgaan met het anonimiseren van persoonsgegevens in bezwaarschriften. We zijn dan ook erg benieuwd hoe uw organisatie dit aanpakt. En wat uw afwegingen daarbij zijn. We waarderen het enorm als u dit met ons wilt delen. Reacties kunt u sturen naar Han Kuiper: han.kuiper@quarant.nl. Neem ook gerust contact op als u vragen heeft over dit onderwerp.

Wij delen kennis, tips en adviezen. Blijf op de hoogte.
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Of volg ons op LinkedIn.