Afronding onderzoek Functioneel Beheer RID

Voor de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) voerden we een onderzoek uit naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van het Functioneel Beheer van enkele kernapplicaties.

Gezamenlijk functioneel beheer

De Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID Utrecht) is de ICT-dienstverlener voor de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. In ons onderzoek bekeken we de mogelijkheden en onmogelijkheden om het Functioneel Beheer van enkele kernapplicaties samen op te pakken.

Burgerzaken, Sociale zaken en Financiën

Het onderzoek heeft zich toegespitst op de applicaties voor Burgerzaken, Sociale zaken en Financiën. De K’s van kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten waren hierbij leidraad. Vragenlijsten en interviews met de betrokken beheerders en leidinggevenden vormden de basis van het onderzoek.

Rapportage

In ons rapport staat welke kansen er zijn voor een verdere samenwerking, inclusief een heldere onderbouwing hoe de samenwerking kan groeien. Ook hebben we RID een duidelijk overzicht gegeven van de stappen die genomen moeten worden om het gewenste succes te bereiken.

Meer informatie

Quarant heeft veel ervaring met de begeleiding van samenwerkingsverbanden in hun ontwikkeling tot betrouwbare Businesspartner voor de deelnemende gemeenten. Benieuwd of een onderzoek naar samenwerking ook voor uw organisatie interessant is? Bel Adrie van Bohemen voor meer informatie: 06 53 37 14 87. Of stuur een e-mail: adrie.van.bohemen@quarant.nl.