Aanbesteding Twin Datacenter Vlissingen

Vlissingen en Middelburg bundelen hun krachten op het gebied van I&A. Zij hebben gekozen voor het centrumgemeente/gastheerconcept. Vlissingen is voor I&A de gastheer. Randvoorwaardelijk is een gedeelde infrastructuur. Samen met de projectgroep ‘I&A Samenwerking Kenniswerf ‘ bereiden we de aanbesteding voor en zullen we de procedure inhoudelijk begeleiden. De opdracht is juni gestart. De gunning staat gepland op januari 2014.