7 bouwstenen voor een datagedreven organisatie – deel 3

In de blog Werf data-expertise, de tweede uit de serie over de zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie, las u waarop u moet letten als u een datateam samenstelt. In deze blog leest u over de derde bouwsteen: creëer een data-architectuur.

Bouwsteen 3: creëer een data-architectuur

Een passende data-architectuur creëren is een flinke uitdaging omdat u daarin met meerdere actuele ontwikkelingen tegelijk rekening moet houden. De cloud rukt op. Uw databerg blijft groeien en groeien. En data raken over steeds meer applicaties en opslaglocaties verspreid. Met uw data-architectuur moet u uit die berg data interessante datasets kunnen verzamelen en die in een geschikt formaat aan diverse tools, dashboards en apps voor verdere analyse kunnen aanbieden.

De cloud rukt op

Het aantal SaaS-oplossingen bij lokale overheden groeit momenteel snel. Alle applicatieleveranciers zijn bezig hun front- en backoffice applicatie te ver-Saas-sen. De kantoorautomatisering beweegt zich steeds meer richting Office365. Het lokale datacenter loopt de komende jaren langzaam maar zeker leeg. Gemeenten hebben geen andere keus dan geleidelijk hun lokale infrastructuur op deze ontwikkeling aan te passen

Kies voor een hybride architectuur
Wij adviseren doorgaans een hybride architectuur bestaande uit:

  • Een groeiend aantal SaaS-oplossingen
  • Een public PaaS
  • Een private IaaS

Uiteraard horen hier de juiste verbindingen, beveiligingsmaatregelen en beheerconsoles bij. Op basis van uw cloudbeleid bepaalt u vervolgens waar welk deel van uw workload terecht mag komen. En waar u de verschillende onderdelen van uw data-architectuur wilt onderbrengen.

De omvang van data blijft groeien

Uw klassieke databronnen als e-mail, fileshares, zaaksysteem/DMS en databases onder de belangrijkste applicaties genereren steeds meer data. Daarnaast ontstaan er nieuwe databronnen als gevolg van bijvoorbeeld IoT-toepassingen. Van deze data worden allerlei kopieën gemaakt voor analysetools of om dashboards te creëren. Zo genereert u door te werken met data zelf weer nieuwe data. Al met al groeit hiermee uw behoefte aan permanente en tijdelijke dataopslag.

Uw data raken verder verspreid

Een gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is dat uw data steeds meer verspreid raken. De belangrijkste productiedata bijvoorbeeld staan straks in datacenters van de SaaS-aanbieders. De e-mail- en Officebestanden staan bij Microsoft in hun datacenters in Dublin en Middenmeer. Helaas kunt u er niet per definitie van uitgaan dat u met tools en apps van uw andere leveranciers deze data rechtstreeks kunt benaderen.

Maak de juiste afspraken

U moet zelf borgen dat uw data ook praktisch gezien uw data zijn. Dit kan door bij de selectie van een leverancier hierover de juiste afspraken te maken. Dwing bijvoorbeeld af dat de leverancier periodiek (bijvoorbeeld 1x per 24 uur) een kopie maakt van de productiedatabase die u met tools en apps van andere partijen wel kunt benaderen. Of laat die kopie verplaatsen naar uw eigen (cloud) dataplatform. Dergelijke afspraken passen sowieso bij een exit-strategie die voor al uw belangrijke clouddiensten noodzakelijk is.

De onderdelen van een data-architectuur

Uit welke onderdelen moet uw data-architectuur eigenlijk bestaan om flexibel op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen? Het antwoord op die vraag krijgt u op basis van een functionele inventarisatie (welke data heeft u nodig), een technische inventarisatie (welke bronnen moet u daarvoor ontsluiten) en een kwalitatieve inventarisatie (aan welke eisen moeten verzamelde datasets voldoen?). Motion10 hanteert het volgende architectuurmodel voor een dataplatform. Het is een mooie weergave van de onderdelen waaruit uw data-architectuur kan bestaan.

data-architectuur

Cloud of een partner?

Als u uw data-architectuur heeft ontworpen, volgt de vraag waar u deze gaat realiseren. Binnen uw lokale infrastructuur? Wij denken van niet. Wij zien twee mogelijkheden die veel realistischer zijn:

  • Zet een data Platform-as-a-Service in. U kunt kiezen voor bijvoorbeeld Microsoft Azure maar ook voor gespecialiseerde dataplatform partijen. De investeringen die u hiervoor moet maken zijn relatief beperkt. U betaalt naar gebruik. En u kunt capaciteit en functionaliteit snel uitbreiden als u wilt.
  • Zoek samenwerking met een partner. Bijvoorbeeld met een ‘lokale’ universiteit of het CBS. Het CBS heeft toegang tot onder andere belastinggegevens, gegevens van het UWV en de gemeentelijke basisregistratie voor persoonsgegevens. Ze kunnen statistiek toepassen op provincie-, gemeente- en soms ook wijkniveau. Het CBS heeft bovendien samen met gemeenten inmiddels al diverse Urban Data Centers opgericht. Dat mes snijdt aan twee kanten: nieuwe diensten voor het CBS en gemeenten krijgen een ervaren partner (zeker als het gaat om de privacyaspecten van dataverwerking), waarvan ze veel kunnen leren.

Volgende week bouwsteen 4 ‘Kies voor een Agile-aanpak’.

+++

7 Bouwstenen voor een datagedreven organisatie

Dit is de derde blog in een serie over zeven bouwstenen voor een datagedreven organisatie. Deze zeven bouwstenen zijn:

Werk aan een data-cultuur
Werf data-expertise
• Creëer een data-architectuur
Kies voor een Agile-aanpak
Bied ruimte voor experimenten
Creëer bestuurlijk draagvlak
Start vandaag!